Ga verder naar de inhoud

Projecten

NO3gehalte20120516

Waterkwaliteit Horstgaterbeek

Duurzaam omspringen met water in grove groententeelt

Doorbreken monocultuur mais korrelmaïs landscape

Doorbreken monocultuur mais

Rotaties ontwikkelen met meerwaarde ten opzichte van maïsmonocultuur

Tarweoogst onder agroforestry

Agroforestry 2025

Bij Agroforestry of boslandbouw worden landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel.

Aanduiding van de homogene zones op een aardappelperceel in Bree (Zorba) aan de hand van een NDVI satellietbeeld en de EC bodemscan opgenomen voor het teeltseizoen. Links: de elektrische conductiviteit gemeten met een Veris bodemscan, midden: de NDVI (groenheidsindex) afkomstig van de Sentinel 2 satelliet, rechts: aanduiding van de homogene zones aan de hand van de EC en de NDVI.

Potential

Stikstofbemesting en irrigatie afstemmen op de variabiliteit binnen het landbouwperceel met remote sensing

B3w top

B3W: begeleiding betere bodem en waterkwaliteit

B3W begeleidt land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg

Soil Care logo

SoilCare

teeltsystemen en landbouwtechnieken in kaart te brengen die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit

LEADER Sleutel naar de onderwereld Overzicht bodemleven

LEADER de sleutel naar de onderwereld

Bodembiologie in de Kempen belicht

Hoe aardappelen telen binnen MAPVI

Hoe aardappelen telen binnen MAP VI?

strategieën om binnen de voorwaarden van MAP VI een optimale aardappelopbrengst te realiseren

IPCC broeikasgassen landbouw

Landbouwers-koolstofbouwers

Door CO2 vast te leggen in de vorm van bodemorganische stof (OS), dragen boeren bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.

beredeneerde irrigatie met de haspel

OptiwAPP

Optimale Water Applicatie om de sector te wapenen tegen langdurige droogte

LEADER De grond van de zaak

LEADER De grond van de zaak

Bij paardenhouden komt veel extra kijken, zoals weides beheren. In veel paardenweides is de bodemkwaliteit helaas laag. Nochtans beschikken…
Figuur NDVI

Droogtekaarten voor aardappel en maïs

De bedoeling van het project is de mogelijkheden van droogtekaarten te demonstreren en om de teelt van aardappelen en maïs op een laagdrempelige manier robuuster te maken tegen droogte.

haspelirrigatie

LEADER Watergebruiksefficiëntie optimaliseren met intelligente irrigatieaansturing (2019-2022)

Irrigatie is al decennialang onontbeerlijk voor de productie van groenten, aardappel en ook voedergewassen in de projectregio Kempen-Maasland. In de gemeentes Maaseik en Kinrooi kan het irrigatiewater worden afgetapt van het CIRO-irrigatienetwerk.

Carbon Farming beeld

Carbon Farming

Bij Carbon Farming halen landbouwers CO₂ uit de lucht en slaan ze koolstof op in de bodem. Binnen de samenwerking met Claire-CO₂ en…
Ag4 Climate

Ag4Climate

Bayer internationaal wilt landbouwers de juiste tools ter beschikking stellen om hun klimaatvoetafdruk te verminderen. Met drie akkerbouwers gaan we in gesprek om hun broeikasgasuitstoot te berekenen en op twee concrete percelen actie te nemen.

DANONE LOGO

Danone – koolstofopslag bij melkveehouders

Samen met de melkveehouders werkt Danone aan het verlagen van de CO2 voetafdruk van de melk. Door te werken rond koolstofopslag kunnen melkveehouders CO2 opslaan in hun gronden en zo hun totale voetafdruk verlagen.

Koolstofboeren

LIDL - Koolstofboeren

Vijftien landbouwers krijgen de komende vijf jaar begeleiding om "koolstofboer" te worden. Daarbij passen ze hun methodes aan, om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen in de bodem.

OP Peil

OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen

OP-PEIL wil op kort termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD) in Vlaanderen realiseren. Dit soort systemen zijn namelijk zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief.

LEADER: Bouwen aan een betere bodem

LEADER: Bouwen aan een betere bodem

Met het aanleggen van verschillende demoplatformen en het verspreiden van kennis willen we landbouwers sensibiliseren, informeren en een houvast bieden bij technieken die hun helpen in het verbeteren van hun landbouwgronden. Hiervoor werd het project in verschillende werkpakketten verdeeld met daarbij aandacht voor 3 verschillende bodemverbeterende technieken en de nodige communicaties en demonstraties.