Ga verder naar de inhoud

Milieuadvies

De milieuafdeling van de Bodemkundige Dienst van België is gespecialiseerd in milieukundig bodem-, water- en slibonderzoek, natuurontwikkelingsstudies en infiltratieonderzoek. Daarnaast voeren we ook zelf de staalname en analyse uit van grond-, oppervlakte- en afvalwater, bodemverbeterende middelen, onderwaterbodem, bodem en materialen.

Bovenstaande activiteiten vormen een essentieel en groeiend onderdeel van ons bedrijf. Vanuit zijn ruime kennis van landbouw, bodem, de natuurlijke omgeving en de open ruimte heeft de BDB zich ontwikkeld tot een erkend en veelzijdig milieulaboratorium en adviesdienst die, ook buiten de landbouw, een breed gamma van milieu gerelateerde diensten aanbiedt aan bedrijven, overheid en particulieren.

In volgende domeinen zijn we actief:

RSZ Milieuadvies bodem23

Bodem

Bij bouwprojecten, infrastructuurprojecten, natuur- en landschapsontwikkeling, stedelijke vernieuwing of herstructurering van bedrijventerreinen speelt de bodem altijd een belangrijke rol. De Bodemkundige Dienst van België heeft alle kennis en ervaring in eigen huis om de wettelijke verplichtingen toe te passen en duurzame oplossingen voor te stellen van terreinwerk tot en met rapportering.

We adviseren projecten in de drie gewesten: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Onze professionele veldwerkploegen, ons geaccrediteerd en erkend laboratorium (de Bodemkundige Dienst van België vzw is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-TEST) en onze erkende deskundigen zullen u van A tot Z ontzorgen.

RSZ Milieuadvies water01

Water

De Bodemkundige Dienst van België is naast bodem ook expert in water. Wij adviseren verschillende ondernemingen van de chemische tot de voedingssector voor de opvolging van hun afvalwaterkwaliteit. Bij ons kunt u terecht voor heffingscampagne of andere staalnames van afval- en proceswater in het kader van de VLAREM. Ook als particulier kan u bij ons terecht voor de nodige staalname aangaande uw IBA. Naast afvalwater bieden wij ook advies omtrent de kwaliteit van grondwater voor uw natuurontwikkelingsproject of i.k.v. de VLAREM zoals waarneringsputten bij mestopslag of mestverwerking. De Bodemkundige Dienst beschikt over de nodige accreditaties en erkenningen zowel voor staalname als analyse (de Bodemkundige Dienst van België vzw is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-TEST) en biedt u bijgevolg een totaalservice aan.

IMG 2274 rsz

Infiltratiestudies

Infiltratieonderzoeken laten toe om te meten hoe snel water in de bodem infiltreert. Overtollig water kan ingoed doorlatende bodems geïnfiltreerd worden. Dit water kan afkomstig zijn vanaf stromend regenwater van verharde structuren (daken, opritten, parkings,...) of IBA's (individuele behandeling afvalwater). Op andere plaatsen kan er sprake zijn van een gebrekkige ontwatering en waterstagnatie na intense regenval. De Bodemkundige Dienst van België biedt een reeks van infiltratie onderzoeken aan die toe laten de waterdoorlatendheid van een bodem te kwantificeren. Deze informatie helpt om een infiltratievoorziening te dimensioneren of om een slechte ontwatering op een perceel op te lossen.

Emissie metingen

Emissie metingen

De Bodemkundige Dienst van België biedt u de mogelijkheid om emissiemetingen uit te voeren op stook- en verwarmingsinstallaties. Naast de rookgasmetingen zelf, kan desgewenst ook de homogeniteitsbepaling worden uitgevoerd. Wij tellen heel wat glastuinbouwers, scholen, kmo’s en grotere bedrijven onder onze trouwe klanten. Het gaat zowel over kleine, middelgrote als grote stookinstallaties waarop ter plaatse de nodige metingen worden uitgevoerd. Vervolgens worden de resultaten gerapporteerd zodat u de meetstaten in handen heeft om te overhandigen bij controles of vergunningsaanvraag.

Sinds het bodemsaneringsdecreet in Vlaanderen in 1995 in voege getreden is, voert de Bodemkundige Dienst van België op jaarbasis honderden onderzoeksopdrachten uit. Onze referentielijst omvat zowel kleine als grote bedrijven, in de industriële sector en de agro-voedingsketen. Denk aan glastuinbouwbedrijven, veilingen of de fyto- en meststoffensector.

De afdeling ‘Milieu’ telt een dertigtal deskundigen en technici. Door de beschikbaarheid van een eigen laboratorium en gespecialiseerde staalnameploegen, kunnen we een totaalpakket aanbieden inzake staalname, ontleding en advies.

Onze activiteiten spelen zich af in de drie gewesten. De Bodemkundige Dienst van België vzw is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-TEST voor het uitvoeren van decretale onderzoeken. De Bodemkundige Dienst van België is lid van de Vereniging voor Onafhankelijke Bodemdeskundigen (VOBAS) en is tevens erkend als Bodemsaneringsdeskundige type II (Vlaanderen), als bodemverontreinigingsdeskundige (Brussel) en als expert categorie 2 (Wallonië).