Ga verder naar de inhoud

Carbon Farming

Bij Carbon Farming halen landbouwers COuit de lucht en slaan ze koolstof op in de bodem. Binnen de samenwerking met Claire-COen Boerenbond kunnen landbouwer een financiële vergoeding krijgen voor koolstofopslag.

Door CO₂, het belangrijkste broeikasgas, via planten en fotosynthese op te slaan in de bodem onder de vorm van organische koolstof, kan heel wat klimaatimpact vermeden worden. Die organische koolstof draagt op zijn beurt dan weer bij tot een betere bodemkwaliteit. Meer koolstof in de bodem leidt tot betere infiltratie van regenwater dat bovendien langer beschikbaar blijft voor de gewassen.

Zo draagt koolstofopslag in de bodem niet alleen bij tot het verminderen van klimaatverandering, maar maakt het landbouwers ook weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals hevige regenval en langere droogteperioden.

Carbon credits

Wat zijn carbon credits?

Investeer je als landbouwer in een project dat de hoeveelheid CO₂ die de lucht ingaat beperkt, of de stof opslaat in de bodem? Dan kan je daarvoor financiële steun krijgen van een bedrijf of organisatie dat de eigen CO₂-uitstoot wil compenseren.

Door deze twee partijen samen te brengen, versnellen we de reductie van CO₂-uitstoot en de opslag van CO₂ om de opwarming van de aarde te vertragen. Wanneer deze projecten financieel gesteund worden, dan is een ton CO₂ de pasmunt.

Zo krijgen projecten die meer CO₂ reduceren, meer financiële ondersteuning.

Een unieke samenwerking

In 2021 sloegen De Bodemkundige Dienst van België, Boerenbond en Claire de handen in elkaar om Carbon Farming mogelijk te maken. We mogen spreken van een unieke dienst die bijna enkel landbouwers kunnen aanbieden. Zij halen namelijk CO₂ uit de lucht halen en leggen ze vast in de bodem. Uit deze samenwerking ontstond het eerste Vlaamse platform waar CO₂-opslag in landbouwbodems gevaloriseerd zal worden door lokale bedrijven die de eigen impact op het klimaat willen verminderen.

Def Logo Baseline Transparant

Claire staat voor ‘clean air’ en voor lokaal klimaatneutraal. Claire gaat voor een samenleving met een ‘netto-nul-CO₂-uitstoot’.

Claire is een digitaal platform dat bedrijven/organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren matcht met projecten die CO₂-uitstoot vermijden, verminderen of vastleggen.

Boerenbond

Boerenbond is de beroepsorganisatie van én voor elke boer, tuinder en groenvoorziener. In overleg met de maatschappij bouwen we aan een levenskrachtige en duurzame land- en tuinbouw.

Met Carbon Farming kunnen onze land- en tuinbouwers zich verder engageren in bodem en klimaatzorg, met de ondersteuning en het vertrouwen van de bedrijfswereld en maatschappij!

BDB N Groot zonder achtergrond

De Bodemkundige Dienst van België vzw, opgericht in 1945, is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Onderzoek van bodem, water, gewassen, bodemverbeterende middelen, mest en meststoffen behoren tot de kerntaken.

Met Carbon Farming kunnen landbouwers hun steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering én zich wapenen tegen de gevolgen ervan.

Deze koolstofboeren vonden hun match al via Claire. Bekijk hier welke projecten nog op zoek zijn naar een partner.

Carbon Farming beeld

Word jij ook koolstofboer ?

Koolstofboeren slaan CO₂ op in hun bodem.

Corn gefa24fb4f 1280

Steun een koolstofboer

Compenseer CO₂ door het project van een koolstofboer te steunen.