Ga verder naar de inhoud

Privacybeleid

Privacyverklaring - Bodemkundige Dienst van België

Bescherming van persoonsgegevens

De Bodemkundige Dienst van België hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe de Bodemkundige Dienst van België omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door de Bodemkundige Dienst van België, W. de Croylaan 48 te 3001 Heverlee. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of 'GDPR'). De Bodemkundige Dienst van België verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

De Bodemkundige Dienst van België verstuurt soms interessante berichten en daarin is steeds de mogelijkheid voorzien om via uitschrijven dergelijk berichten niet meer te ontvangen in de toekomst.

Gebruik van contactformulieren

Je kan rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren die je terugvindt op onze Website. In het bijzonder kan je ons de volgende informatie verstrekken:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BTW-nr
  • klantnummer
  • landbouwnummer

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die je via het contactformulier hebt verstrekt uitsluitend voor het verwerken van je specifieke verzoek. De Bodemkundige Dienst van België contacteert je mogelijks voor samenwerking in het kader van relevante landbouw- of milieukundige onderzoeksprojecten.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je een mail naar info@bdb.be.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser. Alle gegevens over surfgedrag kunnen door de Bodemkundige Dienst van België herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De Bodemkundige Dienst van België geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving.

Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Contact

Hilde Vandendriessche
Afgevaardigd bestuur
hvandendriessche@bdb.be