Home klein lettertype groot lettertype groter lettertype
Welkom Print  

Welkom op de website van de Bodemkundige Dienst van België.

De Bodemkundige Dienst van België is een onafhankelijke onderzoeks- en advies-instelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Ze is vooral actief in bodem- en wateronderzoek, bemestingsadvisering, irrigatiesturing en milieu-effectrapporten, en biedt daarnaast ook tal van diensten aan voor overheid, bedrijven en particulieren.

Op deze site kan je kennis maken met onze activiteiten en producten.
Indien je toch niet zou vinden wat je zoekt, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

 
Bezoek Ons Print  
De Bodemkundige Dienst van België stelt haar deuren graag open voor geïnteresseerde bezoekers.

 
Bodemonderzoek paardenweide Print  
 
Nieuws Print  
07/12/2016 - Studienamiddag "Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België" groot succes

Op Wereldbodemdag - 5 december 2016 - sloot de Bodemkundige Dienst van België het feestjaar van haar 70ste verjaardag af met een studienamiddag "7 decennia bodemvruchtbaarheid". De unieke resultaten van maar liefst 70 jaar bodemonderzoek voor de praktijk werden voorgesteld en gekaderd in de historische, economische en ecologische context, waarna de deelnemers een bezoek konden brengen aan de expositie "70 jaar BDB: evolutie in de analysetechniek en proefveldwerking".

 lees meer ...
06/12/2016 - Gezocht: 75 tuinverkenners in Vlaams-Brabant

Begin 2018 lanceert de Provincie Vlaams-Brabant een grote campagne rond particuliere tuinen. De Bodemkundige Dienst werkt enthousiast mee aan deze campagne, o.a. via onze tuindoosjes en infosessies.

Aarzel niet om je op te geven als tuinverkenner om mee te werken aan deze campagne!

 lees meer ...
01/12/2016 - SoilCare: Bodemverbetering om gewasproductie te verhogen

Wereldbodemdag (5 december) is de ene dag in het jaar dat de Verenigde Naties ons allen vragen om na te denken over de rol van de bodem in ons dagelijks leven. Landbouwers zijn zich vandaag al ten zeerste bewust van het belang van de bodem voor hun bedrijf en hun toekomst. Desondanks worden huidige gewasproductieniveau's vaak kunstmatig in stand gehouden door een verhoogd gebruik van inputs zoals meststoffen, pesticiden en technologie, waardoor productieverliezen door een verminderde bodemkwaliteit gemaskeerd worden. Een nieuw project, SoilCare, ...

 lees meer ...
15/11/2016 - Studienamiddag irrigatie, fertigatie en bemesting in Limburgse groenten - 9 november 2016

Op woensdag 9 november 2016 organiseerde de Bodemkundige Dienst van België in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt en PIBO campus een studienamiddag omtrent 2 SALK projecten van het groente-innovatiefonds: "Irrigatie en fertigatie in asperge en pompoen" en "Innovatieve bemesting in Limburgse groenten".

 lees meer ...
10/10/2016 - Koester de koolstof: het gebruik van houtsnippers om de bodemkwaliteit te verbeteren

In kader van het leaderproject ‘Koester de Koolstof’ onderzoekt de BDB in samenwerking met Agrobeheercentrum Eco² of en op welke manier we houtsnippers kunnen gebruiken als alternatieve organische-stofaanvoer in de bodem. TV-Limburg maakte een mooie reportage over dit project.

 lees meer ...
09/08/2016 - Fosforbemestingsnormen in MAP5

Uw bodemanalyseresultaten aanmelden bij de Mestbank?

In MAP 5 worden de fosfaatbemestingsnormen vastgelegd op basis van het fosforgehalte van de bodem. Ieder perceel wordt ingedeeld in één van de 4 fosfaatbeschikbaarheidsklassen. Hierbij krijgen percelen in klasse 4 de strengste (= laagste) fosfaatbemestingsnorm en percelen in klasse 1 de hoogste bemestingsnorm. In dit bericht kan u nalezen of het voor uw bedrijf interressant is om uw bodemanalyseresultaten nu voor 31/08/2015 aan te melden bij de VLM.

 lees meer ...
08/07/2016 - P-bemestingsnomen MAP V: aanvragen verlaging P-klasse kan nu tot 31 december 2016

De Mestbank heeft beslist om de periode voor het aanvragen van een verlaging van P-klasse te verlengen tot 31 december 2016. Alle P analyses die uiterlijk ingediend worden op 31 december 2016 zullen vanaf 2017 de overeenkomstige P klasse krijgen.

De Mestbank dringt er echter op aan dat de landbouwers zo snel mogelijk hun analyseresultaten insturen zodat ze binnen een behoorlijk tijdsbestek kunnen worden verwerkt.Dit houdt in dat grondstalen voor bepaling van de plantbeschikbare fosfor ook nog na 31 augustus kunnen genomen worden.

Wenst u nog staalnames, klik hier.

 
26/04/2016 - Langdurige GFT-compostproef in de kijker tijdens Tournée Provinciale

Dit voorjaar bezocht Plattelands Tv in het kader van Tournée Provinciale de GFT-compostproef die de Bodemkundige Dienst van België reeds 20 jaar onderhoudt en opvolgt, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en VLACO.

 lees meer ...
22/03/2016 - Bodemkundige Dienst van België werkt actief mee aan het SoilCare project

SoilCare is een recent opgestart Europees Horizon 2020-project met als doel om teeltsystemen en landbouwtechnieken in kaart te brengen die kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemkwaliteit en zodoende ook tot de rendabiliteit en duurzaamheid van de landbouw in Europa.

 lees meer ...
26/02/2016 - Studienamiddag Bodemvruchtbaarheid en bemestingsadviezen anno 2016: presentaties

Naar aanleiding van de nieuwe publicatie “Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en noordelijk Frankrijk (2012-2015)” organiseerde de Bodemkundige Dienst van België op 25 februari 2016 een studienamiddag rond de bodemvruchtbaarheid en bemestingsadviezen anno 2016.

Klik op "lees meer" om de presentaties van de studienamiddag te downloaden.

 lees meer ...
11/12/2015 - PG Haspengouw keurt LEADER projecten 2015 goed en lanceert nieuwe oproep 2016

In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader zijn vandaag zeven projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen geven aan het Limburgse platteland. De zeven projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 828 205,17 euro.

“Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgse platteland”, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

 lees meer ...
16/11/2015 - Op 9 november 2015 vierde de BDB haar 70ste verjaardag

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Bodem en toeval of niet precies 70 jaar geleden werd de Bodemkundige Dienst van België opgericht op 9 november 1945.

 lees meer ...
05/11/2015 - Doctoraatsonderzoek Pieter Janssens over irrigatie en fertigatie bij peren

Op 19 november om 17 uur verdedigt Pieter Janssens, projectmedewerker van de afdeling ‘Onderzoek en Studies’ van de Bodemkundige Dienst van België, zijn doctoraatsonderzoek op de BDB. Pieter voerde zijn onderzoek over de optimalisatie van irrigatie- en fertigatieaansturing van de ‘Conference’ peer. Geïnteresseerden die graag naar deze publieke verdediging komen kunnen zich voor 10 november inschrijven bij Pieter Janssens (pjanssens@bdb.be). Een abstract van het doctoraal onderzoek vind je op onderstaande link.

 lees meer ...
22/09/2015 - Dag van de tuinbodem

Tijdens de dag van de tuinbodem op 17 september werden op de Bodemkundige Dienst tuinen en publieke groenruimtes vanuit alle mogelijke perspectieven belicht. Ook het nieuwe vruchtbaarheidsoverzicht van tuinen en openbaar groen in Vlaanderen werd voorgesteld. Het verslag en de presentaties van deze studiedag zijn nu raadpleegbaar.

 lees meer ...
11/08/2015 - Agrometius en Bodemkundige Dienst bundelen de krachten om het rendement van uw bodem te verhogen

2015 is het jaar van de bodem, tijd om eens stil te staan hoe we onze bodem nog beter kunnen benutten. Tot voor kort was een perceel egaal behandelen de enige optie, ook al weet iedereen datde bodem niet overal gelijk is. Plaatsspecifiek doseren was voor de meeste onder ons nog onmogelijken verre toekomstmuziek. De unieke samenwerking tussen Agrometius, als partner inprecisielandbouw, en Bodemkundige Dienst, als referentie op vlak van bodemanalyse en -onderzoek,maakt precisielandbouw toegankelijk voor iedere landbouwer!

 lees meer ...
12/06/2015 - 40 jaar samenwerking Agro Conseil – Bodemkundige Dienst van België

Veertig jaar geleden richtte André Coulérot, een Franse landbouwer, Agro Conseil op in het Franse Saint–Quentin. Hij wilde aan andere Franse landbouwers een perceelsgebonden, deskundig en wetenschappelijk onderbouwd bekalkings-en bemestingsadvies kunnen geven. Hiervoor ging hij op zoek naar een solidepartner en kwam hij terecht bij de Bodemkundige Dienst van België.

 lees meer ...
14/04/2015 - Standaardgrondontleding van de BDB voor bemestingsadvies, voor GLB en voor fosfor in MAP V

Door 70 jaar ervaring in onderzoek en advies beschikt de Bodemkundige Dienst over een schat aan kennis over bodem en bemesting. Op basis van deze ervaring verstrekt de Bodemkundige Dienst via de standaardgrondontleding een optimaal en perceelspecifiek bemestingsadvies voor nagenoeg alle land- en tuinbouwteelten. Daarbij wordt rekening gehouden met benutting van nutriënten, productie en kwaliteit van het eindproduct.

 lees meer ...
03/04/2015 - Gezonde groenten uit eigen vruchtbare grond

Sommige planten doen het goed in de tuin, andere niet. De ene bodem is dan ook de andere niet. Om onaangename en kostelijke verrassingen te vermijden, kan je bij de Bodemkundige Dienst terecht voor een bodemonderzoek met bemestingsadvies.

 lees meer ...
04/02/2015 - Bekijk je analyseresultaten met BDBnet

BDBnet is een handige webapplicatie die de Bodemkundige Dienst van België al 8 jaar gratis ter beschikking stelt van al haar klanten. Met BDBnet kan je al je BDB-documenten, stalen, analyseverslagen en facturen on-line opvolgen en beheren. Via een handig overzicht kan je bijvoorbeeld zien van welke percelen je al stalen genomen hebt en of je al voldoende stalen hebt volgens de randvoorwaarden GLB.

 lees meer ...
04/02/2015 - Hoe Vlaamse tuintjes het klimaat kunnen redden

Valerie Dewaelheyns onderzocht in het kader van haar doctoraat samen met de Bodemkundige Dienst de huidige toestand van het Vlaamse tuinareaal. Vlaamse tuintjes blijken een enorm ongebruikt potentieel te hebben voor koolstofopslag. Met enkele simpele ingrepen kunnen Vlaamse tuiniers de opslagcapaciteit van hun eigen tuin verhogen en zo een bijdrage leveren aan het bestrijden van de klimaatverandering.

Lees er alles over in Knack en de Campuskrant!

 
13/05/2014 - Bodemkundige Dienst van België zet in op de BODEMVERBETERENDE MIDDELEN

De Bodemkundige Dienst van België werd door OVAM erkend als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, voor de matrix ‘bodemverbeterende middelen’. De erkenning geldt voor de staalname, de voorbehandeling ter plaatse van bodemverbeterende middelen, en de uitvoering van analyses op deze matrix. Vanaf 5 mei kan de BDB deze staalnames en analyses aanbieden en uitvoeren volgens de geldende kwaliteitsnormen. Op deze manier kan de BDB u, ook voor dit gamma van producten, op een snelle en efficiënte manier ten dienste staan. Klik op "lees meer" voor meer informatie over onze erkenningen. Contacteer ons via info@bdb.be als u vragen heeft, meer informatie wenst of een staalname en/of analyse wenst.

 lees meer ...
14/04/2014 - Bodemonderzoek voor de druiventelers

Druiven halen een groot deel van hun voedingsstoffen uit de bodem. Zeker voor meerjarige gewassen als druiven is het dan ook belangrijk om vóór het planten een goed zicht te hebben op de grondsoort, de waterhuishouding, de profielontwikkeling, de zuurtegraad en de bodemvruchtbaarheid van het perceel...

 lees meer ...
07/01/2014 - "Aan de slag met compost" Nieuwe brochure voor land- en tuinbouwers

De provincie Vlaams-Brabant maakte, in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, een brochure over compost voor land- en tuinbouwers. Deze brochure kan gratis besteld of gedownload worden.

 lees meer ...
31/08/2012 - Gezonde groenten in een gezonde bodem

Van groenten uit eigen tuin wordt vaak aangenomen dat ze “gezond” zijn. Ze komen namelijk van eigen kweek: je hebt het zaadje of plant zien evolueren tot een lekkere groente. Vaak weet je niet uit welke bodem ze hun voedingsstoffen gehaald hebben, denk maar aan verontreinigingen met pesticiden of zware metalen...

 lees meer ...
08/08/2012 - Groenbemesters in je tuin

Wanneer in je tuin de vroege aardappelen of groenten geoogst zijn, wordt het tijd voor het zaaien van een groenbemester. Groenbemesters zijn aan te raden om verschillende redenen: je kan nog genieten van mooie, kleurrijke bloemen...

 lees meer ...
01/08/2012 - Neusrot bij de groenten in de serre

Bruine, ingezonken vlekken aan de top van tomaten, paprika’s of courgetten, wie heeft dit fenomeen nog niet meegemaakt? Deze symptomen duiden op neusrot en zelfs de professionele groenteteler heeft regelmatig met dit probleem te maken...

 lees meer ...
22/06/2010 - De Bodemkundige Dienst van België graaft naar eigen wortels

In 2006 vierde de Bodemkundige Dienst van België (BDB) haar zestigste verjaardag. Vier jaar later is de dienst alweer gericht op de toekomst. In 2016 ...

 lees meer ...
21/04/2010 - Mos in het gazon Radio2 april 2010

Weinig doeltreffend op lange termijn en schadelijk voor het milieu', dat is de conclusie van Test-Aankoop in maart 2010 over mosbestrijdingsmiddelen. Inspecteur Decaluwé ...

 lees meer ...
Syndicate    
Het weer: 20 december  

Max °C
3.4

Neerslag
Droog
Min °C
-2.0
Wind
11
 
Bodemonderzoek van je tuin Print  
 
Analyse van je tuincompost Print  
compostdoosje
            
meer info bestel hier

 
BDB rekenmee Print  
Klik hieronder:


  
 
 
 Gebruik de CSLIM engine om
de evolutie van koolstof in uw bodem te berekenen.
Staalnameaanvraag  

Klik hier voor een

bestelling

(aanvraag staalname of advies).

 
spacer