Ga verder naar de inhoud

CSLIM

CSLIM© is een webapplicatie van de Bodemkundige Dienst van België die toelaat om de lange-termijnevolutie van het organische-koolstofgehalte in akkerbouwpercelen te schatten.

Indien u een standaardgrondontleding door de Bodemkundige Dienst van België heeft laten uitvoeren, kunt u met behulp van CSLIM© de evolutie van het organische koolstof-gehalte in uw perceel simuleren.