Ga verder naar de inhoud

Over ons

De vzw Bodemkundige Dienst van België blijft trouw aan haar missie als onderzoeksinstelling en baseert haar bemestings-, bekalkings-, irrigatie- en milieu-adviezen op proefveldonderzoek op Belgische en Franse gronden.

IMG 2262

De Bodemkundige Dienst van België heeft tot doel de kwaliteit van het leefmilieu te bevorderen door de wetenschappelijke studie te ondernemen van de factoren die in de productie van goederen en diensten een invloed hebben op het productieproces, op de kwaliteit van het product en op de omgeving en die kunnen leiden tot hun praktische beheersing en tevens door de toepassing van deze bevindingen te doen doordringen in de praktijk van het agrarisch en het industrieel bedrijfsleven en bij de overheid.

De praktijkgerichte toepassing kan ondermeer bestaan uit de bevordering van duurzame (agrarische) productiemethoden, de organisatie van naschoolse vormingsactiviteiten, sensibiliseringsacties, landbouweducatieve activiteiten, de aanleg van proef-en demonstratievelden, de ontwikkeling en implementatie van tools en bedrijfsadviseringssystemen, enz.

Alle nodige ontledingen, adviezen en studies op de bodem, het water, de lucht, de voedingsstoffen, de grondstoffen, de afvalstoffen, de afvalwaters, het slib en de omgeving zijn hierin begrepen en kunnen voor rekening van derden worden uitgevoerd.

De vereniging mag hiertoe alle nodige diensten inrichten en publicaties uitgeven. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle verenigingen en ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.

(artikel 3 van de statuten van de Bodemkundige Dienst van België vzw)

Over ons historiek banner

Geschiedenis

Logo agro

Onze partner

Over ons organogram banner

Organogram