Ga verder naar de inhoud

Hulpmiddelen

Hier vindt u een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen

BDBrekenmee

Met BDBrekenmee kan je makkelijk je bemestingsadvies op maat berekenen.BDBrekenmee bevat bemestingswaardes voor 79 soorten mest. Ga aan de…

CSLIM

CSLIM© is een webapplicatie van de BDB die toelaat om de lange-termijnevolutie van het organische-koolstofgehalte in akkerbouwpercelen te schatten.

Agroforestry planner

Deze "Agroforestry Planner", ontwikkeld door de partners van Agroforestry Vlaanderen, helpt landbouwers, adviseurs en andere toepassers bij…

Beregeningstool

Jaarlijks valt er in België gemiddeld 800 mm water. Maar is dit cijfer nog wel representatief voor de toekomst? Klimaatverandering is een…