Ga verder naar de inhoud

Aanbod

Aanbod

Doelgroep

Toepassingsgebied

Een totaal van 44 resultaten werd gevonden. Showing 44 items on page 2 of 6.
pixabay irrigation-agriculture-sprinkling feraugustodesign https://pixabay.com/photos/irrigation-agriculture-sprinkling-588941/

Beregeningswater

Beregeningswater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of te fertigeren. Voor optimale resultaten, maar ook voor een…
Luchtwasser2 CB

Biologische luchtwassers

Het waswater van een biologische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4), nitraatstikstof…
BZ4 resized

Bomenzand SB250

In het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verschillende vereisten opgenomen voor bomenzand. Het analysepakket…
Luchtwasser1 CB

Chemische luchtwassers

Het waswater van een chemische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4) en sulfaat (SO4).…
Tile compostdoosje

Compostdoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van het compostdoosje is de bewustwording over duurzaamheid en de rol die individuele…
pixabay water-service-faucet-water macco0514

Drinkbaarheid totaalpakket (professioneel gebruik)

Water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie valt onder de wetgeving van de Vlaamse Regering. Afhankelijk van de dagelijks gebruikte…
Dak3 resized

Fysische bepalingen (dak)substraat

Om de fysische eigenschappen van (dak)substraten na te gaan is het pakket fysische bepaling substraat ontworpen waardoor u meer inzicht…
Gewas

Gewasanalyse

Bij een gewasanalyse worden de totale gehalten aan voedingselementen bepaald op de droge stof.