Ga verder naar de inhoud

Drinkbaarheid totaalpakket (professioneel gebruik)

Water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie valt onder de wetgeving van de Vlaamse Regering. Afhankelijk van de dagelijks gebruikte hoeveelheid water (gemiddeld berekend over een kalenderjaar) moet er jaarlijks een volledige controle gebeuren en een aantal bewakingsmonsters worden genomen.

Op basis van deze wetgeving heeft de Bodemkundige Dienst een beperkt pakket samengesteld voor particulier gebruik: Drinkbaarheid water voor mens en dier

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Er zijn 2 analysepakketen beschikbaar:

  • Groep A (het vroegere pakket “bewaking”): beperkt pakket
    • Bacteriologie: totaal kiemgetal 22°C, colibacteriën, enterococcen, E. Coli
    • Chemisch: Zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC), nitraat(NO3), nitriet (NO2), ammonium (NH4), ijzer (Fe) en lood (Pb)
  • Groep B: uitgebreide pakket

Wegens de omvang van deze analyse wordt er steeds gewerkt met een offerte waarin alle parameters opgesomd worden.

Toepassing

Water voor menselijke consumptie

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 10 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB voor het beperkt pakket en 10-15 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB voor het uitgebreide pakket. Naargelang de variabele drukte of interne kwaliteitscontroles kan de doorstroomtijd afwijken.

Extra informatie

Lever je drinkwater uit een eigen waterwinning aan derden? Dan ben je een private waterleverancier en is het belangrijk stil te staan bij de kwaliteit van het putwater.

Een private waterleverancier levert drinkwater uit een eigen (grond)waterwinning. Het water wordt aan derden, dit wil zeggen andere gebruikers, geleverd in het kader van een commerciële of openbare activiteit. Voorbeelden zijn een huurwoning die niet aangesloten is op het openbare waternet, of een school waar grondwater gebruikt wordt.

Wat is drinkwater?

In de Vlaamse drinkwaterwetgeving wordt gesproken van ‘water bestemd voor menselijke consumptie’. Dit is het water dat gebruikt wordt voor onderstaande toepassingen:

• drinken (van de kraan)

• bereiding van (warme) dranken, zoals thee, koffie, soep,…

• voedselbereiding (koken, wassen van groenten, ….)

• vaat

• persoonlijke hygiëne: baden, douchen, gebruik aan wastafels, tandenpoetsen

De Vlaamse drinkwaterwetgeving stelt in het belang van de volksgezondheid en ter bescherming van individuele gebruikers dat voor deze toepassingen enkel water kan worden gebruikt dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor drinkwater.

Dit wordt geregeld door het Besluit van 13 december 2002 van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. (Belgisch staatsblad 28/01/2003)en wijzigingen).

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay fountain-pump-water-reed Kaserei

Wateranalyse Vlarem II

Vlarem II legt op dat men voor vergunde grondwaterwinningen van meer dan 30000 m³/jaar jaarlijks een wateranalyse moet laten doen. De…
pixabay fauna flora pork yairventuraf https://pixabay.com/photos/fauna-flora-pork-pink-nature-2713066/

Wateranalyse BePork

Analysepakket in het kader van het lastenboek BePork. Dit kwaliteitslabel legt eisen op aan de hele productieketen om kwaliteitsvol…
Luchtwasser1 CB

Chemische luchtwassers

Het waswater van een chemische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4) en sulfaat (SO4).…