Ga verder naar de inhoud

Bomenzand SB250

In het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verschillende vereisten opgenomen voor bomenzand. Het analysepakket “bomenzand SB250” omvat de parameters waarvoor vereisten zijn opgenomen in het standaardbestek zodat deze hieraan getoetst kunnen worden.

Geanalyseerde parameters

Granulometrie 3 fracties (zand, leem, klei), organische stof, zuurtegraad (pH-KCl), plantbeschikbare fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg) en natrium (Na),geleidbaarheid (EC), zuurstofconsumptie (Oxitop), fytotoxiciteit (kiemremming), chloridegehalte, M50, D60/D10 en massafractie >32 mm, 16-32 mm, 4-16 mm en <4 mm

Toepassing

Voor het toetsen van bomenzand aan de vereisten opgelegd in standaardbestek 250 bij grondverzet, aanleg van parken, andere openbare werken, …

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 10 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naar gelang de variabele seizoenale drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.
Spoedanalyse is mogelijk op aanvraag.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Radopholus similis

Onderzoek aaltjes (nemathoden)

In de bodem kunnen heel wat aaltjes voorkomen waarvan een aantal grote opbrengstverliezen kunnen veroorzaken. Men onderscheidt vrijlevende…
Tile paardendoosje

Paardendoosje

€ 79 (incl. BTW)
Een gezond paard staat op een gezonde weide. Smakelijk gras evenwichtig samengesteld uit mineralen, vitaminen, vezels en een beetje…
Tile milieuscreening tuin

Milieudoosje tuin

€ 79 (incl. BTW)
Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn…