Ga verder naar de inhoud

Beregeningswater

Beregeningswater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of te fertigeren. Voor optimale resultaten, maar ook voor een goede werking van het irrigatiesysteem en het behoud van de grondstructuur, moet het gebruikte water aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, onder meer wat betreft de pH en de aanwezigheid van zouten en ijzer. In de praktijk stelt men vast dat de kwaliteit sterk kan variëren.
Op basis van onze ontleding kan je ontdekken of het water dat je wenst te gebruiken wel voldoet aan de kwaliteitseisen als irrigatiewater.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC), nitraat-N (NO3), ammonium-N (NH4), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), natrium (Na), silicium (Si), chloriden (Cl), sulfaten (SO4), bicarbonaten (HCO3), ijzer (Fe), mangaan (Mn), koper (Cu) , zink (Zn), boor (B) en molybdeen (Mo)

Toepassing

Intensieve tuinbouw en akkerbouw waar gebruik gemaakt wordt van beregening.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 1 werkdag na aankomst van het staal op de BDB.

Extra informatie

Indien het water niet geschikt is, kan besproken worden welke waterbehandeling er wenselijk zou zijn om het water wel geschikt te maken om te beregenen.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay water-service-faucet-water macco0514

Drinkbaarheid totaalpakket (professioneel gebruik)

Water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie valt onder de wetgeving van de Vlaamse Regering. Afhankelijk van de dagelijks gebruikte…
IMG 2274 rsz

Infiltraties

Infiltratieonderzoeken laten toe om te meten hoe snel water in de bodem infiltreert. Overtollig water kan ingoed doorlatende bodems…
Luchtwasser2 CB

Biologische luchtwassers

Het waswater van een biologische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4), nitraatstikstof…