Ga verder naar de inhoud

Beregeningswater

Beregeningswater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of te fertigeren. Voor optimale resultaten, maar ook voor een goede werking van het irrigatiesysteem en het behoud van de grondstructuur, moet het gebruikte water aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, onder meer wat betreft de pH en de aanwezigheid van zouten en ijzer. In de praktijk stelt men vast dat de kwaliteit sterk kan variëren.
Op basis van onze ontleding kan je ontdekken of het water dat je wenst te gebruiken wel voldoet aan de kwaliteitseisen als irrigatiewater.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC), nitraat-N (NO3), ammonium-N (NH4), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), natrium (Na), silicium (Si), chloriden (Cl), sulfaten (SO4), bicarbonaten (HCO3), ijzer (Fe), mangaan (Mn), koper (Cu) , zink (Zn), boor (B) en molybdeen (Mo)

Toepassing

Intensieve tuinbouw en akkerbouw waar gebruik gemaakt wordt van beregening.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 1 werkdag na aankomst van het staal op de BDB.

Extra informatie

Indien het water niet geschikt is, kan besproken worden welke waterbehandeling er wenselijk zou zijn om het water wel geschikt te maken om te beregenen.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay cabbage-green-pile-up-vegetables auntmasako

Wateranalyse Vegaplan

Analysepakket in het kader van het lastenboek Vegaplan laatste spoeling. Dit lastenboek omvat water anders dan leidingwater dat gebruikt…
pixabay rooster-bird-chicken-head Free-Photos https://pixabay.com/photos/rooster-bird-chicken-head-1246302/

Wateranalyse Belplume

Analysepakketten in het kader van het lastenboek Belplume. Belplume omvat maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van het kippenvlees,…
Luchtwasser2 CB

Biologische luchtwassers

Het waswater van een biologische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4), nitraatstikstof…