Ga verder naar de inhoud

Beregeningswater

Beregeningswater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of te fertigeren. Voor optimale resultaten, maar ook voor een goede werking van het irrigatiesysteem en het behoud van de grondstructuur, moet het gebruikte water aan een aantal kwaliteitseisen voldoen, onder meer wat betreft de pH en de aanwezigheid van zouten en ijzer. In de praktijk stelt men vast dat de kwaliteit sterk kan variëren.
Op basis van onze ontleding kan je ontdekken of het water dat je wenst te gebruiken wel voldoet aan de kwaliteitseisen als irrigatiewater.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC), nitraat-N (NO3), ammonium-N (NH4), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), natrium (Na), silicium (Si), chloriden (Cl), sulfaten (SO4), bicarbonaten (HCO3), ijzer (Fe), mangaan (Mn), koper (Cu) , zink (Zn), boor (B) en molybdeen (Mo)

Toepassing

Intensieve tuinbouw en akkerbouw waar gebruik gemaakt wordt van beregening.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 1 werkdag na aankomst van het staal op de BDB.

Extra informatie

Indien het water niet geschikt is, kan besproken worden welke waterbehandeling er wenselijk zou zijn om het water wel geschikt te maken om te beregenen.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Luchtwasser1 CB

Chemische luchtwassers

Het waswater van een chemische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4) en sulfaat (SO4).…
pixabay fountain-pump-water-reed Kaserei

Wateranalyse Vlarem II

Vlarem II legt op dat men voor vergunde grondwaterwinningen van meer dan 30000 m³/jaar jaarlijks een wateranalyse moet laten doen. De…
pixabay cook-healthy-food-eat-vegetables TeeFarm

Wateranalyse voor Voedingsindustrie

Water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen en dat bovendien van drinkwaterkwaliteit moet…