Ga verder naar de inhoud

Biologische luchtwassers

Het waswater van een biologische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4), nitraatstikstof (NO3) en nitrietstikstof (NO2). Hiervoor is het pakket ‘controle waswater’ op maat gemaakt. Het waswaterstaal wordt genomen aan het voorziene aftappunt in de leiding van de circulatiepomp.

In geval van een biologische luchtwasser bevat het spuiwater voornamelijk minerale stikstof (ammonium, nitraat en nitriet).

  • Qua analyseparameters is voor de Mestbankaangifte enkel een analyse van het stikstofgehalte van toepassing. De Mestbank vraagt op de aangifte de gemiddelde concentratie aan stikstof in g/l, berekend aan de hand van 2 analyses uit het kalenderjaar. Hiervoor is het pakket ‘N-analyse’ bedoeld. Dit pakket kan uitgebreid worden tot NP-analyse waarbij ook het fosforgehalte wordt bepaald (is nodig voor SMIL).
  • In geval van gebruik op land van derden dient een ontheffing aangevraagd bij het bevoegde FOD en komt het analysepakket “Pakket FOD spuiwater biologische luchtwasser” in aanmerking.
  • Volgens VLAREMA dient het spuiwater en minstens éénmaal per jaar geanalyseerd te worden op de parameters zoals bepaald in bijlage 2.3.1.A van VLAREMA. De parameterlijst kan beperkt worden in overleg met OVAM.

De staalname gebeurt door onze erkende staalnemers.

Geanalyseerde parameters

  • Pakket controle waswater biologische luchtwasser: zuurtegraad (pH), ammonium (NH4), nitraat (NO3) en nitriet (NO2) in g/l + verhouding ammonium-N/nitraat-en nitriet
  • N-analyse spuiwater biologische luchtwasser: som ammonium (NH4), nitraat (NO3) en nitriet (NO2) in g/l
  • Pakket NP-analyse spuiwater biologische luchtwasser: som ammonium (NH4), nitraat (NO3) en nitriet(NO2) in g/l, fosfor (P2O5) in mg/l
  • Pakket FOD spuiwater biologische luchtwasser: Droge stof (% DS), dichtheid, stikstof totaal (% Ntot), ammonium (% NH4), nitraat (% NO3) en nitriet (% NO2).

Toepassing

In het kader van wetgeving:

  • Ammoniakemissiereductiewetgeving: pakket controle waswater
  • Mestbank: N-analyse (Mestbankaangifte) en pakket NP-analyse (SMIL)
  • Federale meststoffenwetgeving: pakket FOD spuiwater

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 5 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay pig-alp-rona-furna-sow-happy-pig Mutinka

Wateranalyse IKB varken (Nederland)

Analysepakket in het kader van Het certificaat IKB Varken. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. IKB varken is een…
Waterbassinbdb

Voedingsoplossing- en aanmaakwateranalyse

Aanmaakwater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of om te fertigeren. Een voedingsoplossing is een aanmaakwater…
Pixabay milk Couleur

Wateranalyse IKM

Analysepakket in het kader van IKM (=Integrale Kwaliteitszorg Melk). Dit kwaliteitssysteem waarborgt goede landbouwpraktijken op het…