Ga verder naar de inhoud

Compostdoosje

De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van het compostdoosje is de bewustwording over duurzaamheid en de rol die individuele huishoudens en tuintjes hierin kunnen spelen. Tuinbezitters kunnen absoluut een steentje bijdragen aan een beter milieu. De Bodemkundige Dienst wil zo iedereen stimuleren om de eigen kringloop zoveel mogelijk te sluiten. Met het compostdoosje kunnen nu ook thuiscomposteerders beroep doen op de compostontleding door Bodemkundige Dienst van België.

De belangrijkste meerwaarde bij gebruik van compost in de tuin, is ongetwijfeld de input van organische stof. Kwaliteitsvolle compost bevat een hoog gehalte aan organische materie waarvan een deel na het toedienen zal gaan behoren tot de stabiele humusfractie van de bodem. Daar is deze organische stof een van de belangrijkste indicatoren voor bodemgezondheid. Hij zorgt voor een luchtige structuur, een goede waterhuishouding, en een betere buffering van de aanwezige voedingselementen. Het onderhoud van groentetuin of gazon wordt zo een stuk makkelijker.

Wat bevat jouw doosje?

 • Een staalnamezakje
 • Een enveloppe om je staal gratis te verzenden (enkel in België van toepassing)
 • Een compostboekje
  • Hoe een staal nemen?
  • Composteren hoe begin ik eraan?
  • Welke aspecten van compost kan ik zelf testen?
  • Welke parameters worden in ons onderzoekslaboratorium geanalyseerd?
  • Waarvoor kan ik compost toepassen?
€87.00 (incl. BTW)

Wat onderzoeken we?

In het laboratorium worden de kwaliteitsparameters zoals de zuurtegraad, het zoutgehalte, de C/N-verhouding, het droge- en organischestofgehalte gemeten. Anderzijds wordt ook de bemestingswaarde van de aanwezige stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca) en magnesium (Mg), bepaald. Extra analyse van zware metalen, kiemkrachtige zaden, fytotoxiciteit, rijpheidsgraad, oxitop en onzuiverheden zijn optioneel.

Wat kan je doen met je verslag?

Een tweetal weken na ontvangst van het compoststaal, wordt dan een ontledingsverslag verstuurd, met hierin een beoordeling voor al de gemeten parameters. Op het compostanalyseverslag van de Bodemkundige Dienst wordt ook een simulatie weergegeven van de evolutie van het gehalte aan organische stof doorheen de jaren, bij toediening van verschillende hoeveelheden thuiscompost.

Voor particulieren die naast een compostanalyse ook een bodemonderzoek van hun tuin lieten uitvoeren, koppelt de Bodemkundige Dienst automatisch de resultaten van beide ontledingen. Op die manier krijgen tuiniers een advies dat afgestemd is op de noden van de eigen tuin. Via de BDBrekenmee kan dan worden nagegaan wat bemestingswaarde is van de hoeveelheid compost die men wenst toe te dienen, en hoeveel deze bemesting nog moet aangevuld worden.

Uitleenadressen staalnameboren

Een representatief bodemstaal kan je ook met een eenvoudig tuinschopje nemen, maar desgewenst kunt u een speciale grondboor uitlenen.

Meer BDB Doosjes

Staalname4

N-INDEX

Via de N-INDEX wordt er een perceelsspecifiek stikstofbemestingsadvies opgesteld. De N-INDEX geeft weer hoeveel minerale stikstof er in de…
Tile druivendoosje

Druivendoosje

€ 87.00 (incl. BTW)
Zien je druivelaars er niet zo gezond uit, is je oogst van lagere kwaliteit of ben je van plan om druivelaars aan te planten? Bij de…
Mest2

Pakketten Vlarema 6 en Vlarema 6 beperkt

In Vlarema 6 zijn de samenstellingsvoorwaarden voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel opgenomen in…