Ga verder naar de inhoud

Druivendoosje

Zien je druivelaars er niet zo gezond uit, is je oogst van lagere kwaliteit of ben je van plan om druivelaars aan te planten? Bij de Bodemkundige Dienst kan je terecht voor een professioneel bodemonderzoek met bemestingsadvies voor tafeldruiven en wijndruiven.

Wat bevat jouw doosje?

 • Een staalnamezakje
 • Een enveloppe om je staal gratis te verzenden (enkel in België van toepassing)
 • Een druivenboekje
  • Een goed grondstaal in 5 stappen
  • Wat is het belang van een goede bodemvruchtbaarheid voor een druivelaar?
  • Enkele veel voorkomende problemen in de druiventeelt
  • Het kiezen van een geschikte variëteit en onderstam
€92.20 (incl. BTW)

Wat onderzoeken we?

Dit pakket bestaat uit de bepaling van de grondsoort, de zuurtegraad, het humusgehalte en de gehalten aan voedingselementen. Bij grondstalen afkomstig van serres wordt ook het totale zoutgehalte bepaald. Ook zware metalen kunnen bijkomend geanalyseerd worden.

Wat kan je doen met je verslag?

Na ongeveer twee weken ontvang je een uitgebreid analyseverslag van je bodem. Dit verslag vermeldt naast de waarden gemeten in jouw bodem, ook de optimale waarden voor het telen van druiven. Er wordt een gedetailleerd en professioneel bemestings- en bekalkingsadvies gegeven voor de komende drie jaar aangepast aan jouw (toekomstige) druivelaars. Voor druivenserres wordt er, indien het zoutgehalte te hoog is, ook een doorspoeladvies geformuleerd. Tot slot bevat het analyseverslag een hele reeks tips specifiek voor jouw bodem en jouw druivelaars.

Dat bemestingsadvies kan je omrekenen in praktijkbemesting met de BDBrekenmee.

Uitleenadressen staalnameboren

Een representatief bodemstaal kan je ook met een eenvoudig tuinschopje nemen, maar desgewenst kunt u een speciale grondboor uitlenen.

Meer BDB Doosjes

BZ4 resized

Bomenzand SB250

In het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verschillende vereisten opgenomen voor bomenzand. Het analysepakket…
Tile compostdoosje

Compostdoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van het compostdoosje is de bewustwording over duurzaamheid en de rol die individuele…
staalname_standaardgrond

Nitraatresidu (EVANIR)

Het nitraatresidu is een meting van de hoeveelheid minerale stikstof (nitraat (NO3)) die op een perceel aanwezig is op het einde van het…