Ga verder naar de inhoud

Milieudoosje tuin

Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over milieuverontreiniging en specifiek bodemverontreiniging groeit met de jaren. In de praktijk zien we een toenemende vraag naar milieuscreeningen. Hiermee kan u op een eenvoudige manier nagaan of uw tuin geschikt is voor spelende kinderen of voor de aanleg van een moestuin. Ook siertuinen of parken die voor het publiek toegankelijk zijn, kunnen onderzocht worden naar bodemverontreinigingen.

Wat bevat jouw doosje?

  • Een pot om je grondstaal correct te bewaren
  • Een gefrankeerde doos om je staal gratis te verzenden (enkel in België van toepassing)
  • Een vragenlijst voor advies op maat
  • Een boekje met meer informatie
    • Hoe een grondstaal nemen?
    • Het belang van een gezonde grond
    • Oorzaken en gevolgen van verontreiniging
€92.20 (incl. BTW)

Wat onderzoeken we?

Algemene screening naar verontreiniging en bodemfactoren die een rol spelen: zuurtegraad, grondsoort, organisch materiaal, zware metalen, minerale olie en PAK's (polyaromatische koolstofverbindingen). Optioneel kunnen bijkomend ook cyanide, PFAS en PCB’s geanalyseerd worden.

Deze screening is niet van toepassing op asbestverdacht of -houdende grond. Daarvoor verwijzen we naar deze pagina.

Wat kan je doen met je verslag?

Na ongeveer twee weken ontvang je een uitgebreid analyseverslag van je bodem. Wij vragen u ook om een vragenlijst in te vullen zodat wij een gepersonaliseerd advies voor uw tuin kunnen opstellen.

Uitleenadressen staalnameboren

Een representatief bodemstaal kan je ook met een eenvoudig tuinschopje nemen, maar desgewenst kunt u een speciale grondboor uitlenen.

Meer BDB Doosjes

Tile tuindoosje

Tuindoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
Tuinen zijn voor veel gezinnen een uitlaatklep. De kinderen spelen op het gazon, we wroeten in de moestuin of genieten van de bloemen. We…
Tile druivendoosje

Druivendoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
Zien je druivelaars er niet zo gezond uit, is je oogst van lagere kwaliteit of ben je van plan om druivelaars aan te planten? Bij de…
Staalname3

KEMA

KEMA is de basis voor het bijsturen van de bekalking en de bemesting van glastuinbouwteelten in grond en voor intensieve tuinbouwteelten…