Ga verder naar de inhoud

Milieudoosje kippenren

Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over milieuverontreiniging en specifiek bodemverontreiniging groeit met de jaren, want vervuiling kan ook indirect je lichaam binnendringen, bijvoorbeeld via de eieren van de kippen uit je tuin. Daarom lanceerde de Bodemkundige Dienst van België het milieudoosje voor een kippenren. Hiermee kan u op een eenvoudige manier nagaan of het veilig is om de eieren van de kippen in je tuin te consumeren.

Wat bevat jouw doosje?

  • Een pot om je grondstaal correct te bewaren
  • Een gefrankeerde doos om je staal gratis te verzenden (enkel in België van toepassing)
  • Een vragenlijst voor advies op maat
  • Een boekje met meer informatie
    • Hoe een grondstaal nemen?
    • Het belang van een gezonde grond
    • Oorzaken en gevolgen van verontreiniging
€79 (incl. BTW)

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken het gehalte aan PCB’s in je kippenren. PCB (polychloorbifenyl) is een groep van organische stoffen die zeer stabiel zijn en daarom lang in het milieu aanwezig blijven. Een beperkt aantal leden van de PCB-familie (11 leden) heeft giftige eigenschappen vergelijkbaar met dioxine. Doordat PCB’s zo moeilijk afbreekbaar zijn en goed oplosbaar zijn in olie en vet, hopen ze zich na consumptie op in het vetweefsel van dieren en mensen.

Deze screening is niet van toepassing op asbestverdacht of -houdende grond. Daarvoor verwijzen we naar deze pagina.

Wat kan je doen met je verslag?

Na ongeveer twee weken ontvang je een uitgebreid analyseverslag van je bodem. Wij vragen u ook om een vragenlijst in te vullen om een gepersonaliseerd advies voor uw tuin te kunnen opstellen.

Uitleenadressen staalnameboren

Een representatief bodemstaal kan je ook met een eenvoudig tuinschopje nemen, maar desgewenst kunt u een speciale grondboor uitlenen.

Meer BDB Doosjes

pixabay field-agriculture-earth r1g00

Teelaarde SB250

In het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verschillende vereisten opgenomen voor teelaarde. Het analysepakket…
Tile druivendoosje

Druivendoosje

€ 79 (incl. BTW)
Zien je druivelaars er niet zo gezond uit, is je oogst van lagere kwaliteit of ben je van plan om druivelaars aan te planten? Bij de…
Staalname3

KEMA

KEMA is de basis voor het bijsturen van de bekalking en de bemesting van glastuinbouwteelten in grond en voor intensieve tuinbouwteelten…