Logo Certalent

Wat is Certalent?

Domein van onze activiteiten

Online audit aanvragen

Wat is Certalent?

Certalent staat voluit voor “Certificatie-afdeling voor Land- en Tuinbouwbedrijven”. Certalent is ontstaan in de schoot van de Bodemkundige Dienst van België en vormt een afzonderlijke afdeling, die onafhankelijk en in alle integriteit haar diensten ter beschikking stelt aan land- en tuinbouwbedrijven. De verschillende medewerkers hebben een uitgebreide opleiding genoten als auditor/inspecteur en bezitten een grondige kennis van de landbouwsector.

Certificatie impliceert de mogelijkheid voor land- en tuinbouwbedrijven om zich te onderscheiden op het vlak van het garanderen van de voedselveiligheid en productkwaliteit, het ondersteunen van de milieubewuste productietechnieken, aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden, kortom een grote stap richting duurzame productie.

Certalent is geaccrediteerd door de Belgische accreditatie-instelling BELAC voor het uitvoeren van onafhankelijke controles (volgens de norm EN ISO/IEC17020, accreditatiecertificaat nr. 127-INSP) en certificatie (volgens de norm EN ISO/IEC 17065, accreditatiecertificaat nr. 127-PROD) van alle land- en tuinbouwproducten.

Domein van onze activiteiten

Elke schakel in de keten van de voedselproductie moet voldoen aan eisen op het vlak van kwaliteit en voedselveiligheid. Het behalen van een certificaat betekent dat de producent voldoet aan alle eisen die aan een product of productiemethode worden gesteld. Deze eisen zijn gebundeld in een lastenboek of certificatieschema, en worden uitgegeven door telersorganisaties, afnemers of door de overheid.

De activiteiten van Certalent zijn voornamelijk toegespitst op het vlak van de primaire productie van land- en tuinbouwproducten, zowel in de plantaardige als in de dierlijke sector. Er worden door Certalent audits of controles uitgevoerd volgens meerdere lastenboeken of normen. De belangrijkste zijn:

Plantaardige sector:

Dierlijke sector: