Ga verder naar de inhoud

GlobalG.A.P. Bloemen & Siergewassen

1 1274349220 CZ1 K

De GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance-standaard (IFA) voor Bloemen en Siergewassen (Flowers & Ornamentals) is een international erkende standaard om goede landbouwpraktijken te waarborgen in sierteeltbedrijven. Deze standaard omvat alle aspecten van het productieproces: van bodembeheer, de aankoop van teeltmateriaal, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot het welzijn van de medewerkers.

Certificatie voor de GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance-standaard (IFA) voor Bloemen en Siergewassen in combinatie met de Add-on IDA is gelijkwaardig aan de certificatie voor MPS-GAP en voldoet aan de certificatie-eisen van Royal flora Holland.

Het certificaat is 1 jaar geldig en biedt toegang tot internationale afzetmarkten over de hele wereld.

Certalent is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-PROD.

De auditfrequentie is jaarlijks