Ga verder naar de inhoud

Codiplan Animal Welfare

https://pixabay.com/users/royburi-3128024

Het lastenboek Codiplan Animal Welfare (CAW) bevat de voorwaarden die rechtstreeks verband houden met de reglementering betreffende dierenwelzijn bij landbouwhuisdieren, en die onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen.

Het betreft dus enkel wettelijke voorwaarden, geen bovenwettelijke.

Dierenwelzijn is een element van goede praktijk van veehouders bij het professioneel management van hun veestapel. Zorg voor het welzijn van de dieren beantwoordt bovendien aan één van de grote verwachtingen van de consument.