Ga verder naar de inhoud

Delhaize bio- of vrije uitloopeieren

pixabay chicken-hen-poultry-free-range Capri23auto https://pixabay.com/photos/chicken-hen-poultry-free-range-3607867/

Door middel van dit lastenboek wordt het bereik van het hoogste kwaliteits- en veiligheidsniveau voor de consumptie-eieren die aan Delhaize geleverd worden nagestreefd. Daartoe moeten in de productie een aantal maatregelen geïmplementeerd worden, zodat met een zo groot mogelijke zekerheid uitgesloten kan worden dat deze eieren enig gezondheidsrisico bij de consumenten kunnen veroorzaken. De keten die in het lastenboek Delhaize in beschouwing wordt genomen is die van eendagskuikens tot en met het verpakken in de supermarkt.

Certalent voert Delhaize audits bio- en vrije uitloop uit voor leghenbedrijven, opfok legbedrijven en pakstations.

De auditfrequentie is jaarlijks.