Ga verder naar de inhoud

Belplume

https://pixabay.com/users/danganhfoto-14195971

Op 19 maart 2002 hebben alle geledingen van de braadkippenkolom gezamenlijk het initiatief genomen om de vzw Belplume op te richten. Het lastenboek Belplume omvat maatregelen voor de gehele productiekolom "kip", ter bevordering van de kwaliteit van kippenvlees, het dierenwelzijn en de ganse productiekolom.

Reproductiebedrijven, broeierijen, braadkippenbedrijven, braadkippenslachthuizen, opfok legbedrijven, legbedrijven en transportbedrijven kunnen allemaal gecertificeerd worden voor Belplume.

De krachtlijnen waarrond het Belplume-lastenboek is uitgewerkt, zijn:

  • produceren van veilig kippenvlees en veilige eieren
  • waarborgen van degelijke productiemethodes en -omstandigheden
  • de zorg voor de gezondheid en het welzijn van de dieren
  • verzekeren van transparantie en traceerbaarheid via het uitwisselen en terugkoppelen van gegevens

Certalent is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 127-PROD voor het uitvoeren van audits voor het lastenboek Belplume.

De auditfrequentie is jaarlijks.