Ga verder naar de inhoud

GRASP (add on module GlobalG.A.P.)

Grasp 502

GRASP staat voor Risk Assessment on Social Practice (Risico-Inventarisatie ten aanzien van Sociale Praktijken) en is een extra/optionele module ontwikkeld om de sociale praktijken op een bedrijf te beoordelen. GRASP bevat normen met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers.

Een GRASP-audit kan gelijktijdig met een GlobalG.A.P.-audit uitgevoerd worden. De resultaten van de audit worden opgeladen in de GlobalG.A.P.-databank en het niveau van naleving is zichtbaar voor diegenen die toegang hebben tot de gegevens in de databank.

De auditfrequentie is jaarlijks.