Ga verder naar de inhoud

Aanbod

Aanbod

Doelgroep

Toepassingsgebied

Een totaal van 38 resultaten werd gevonden. Showing 38 items on page 2 of 5.
Luchtwasser1 CB

Chemische luchtwassers

Het waswater van een chemische luchtwasser dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden op pH, ammoniumstikstof (NH4) en sulfaat (SO4).…
pixabay water-service-faucet-water macco0514

Drinkbaarheid totaalpakket (professioneel gebruik)

Water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie valt onder de wetgeving van de Vlaamse Regering. Afhankelijk van de dagelijks gebruikte…
Dak3 resized

Fysische bepalingen (dak)substraat

Om de fysische eigenschappen van (dak)substraten na te gaan is het pakket fysische bepaling substraat ontworpen waardoor u meer inzicht…
Gewas

Gewasanalyse

Bij een gewasanalyse worden de totale gehalten aan voedingselementen bepaald op de droge stof.
pixabay feed-animal-feed-livestock-feed manavyemexport

Krachtvoederanalyse

Voor de ontleding van uw krachtvoeder kan u kiezen voor een standaard analysepakket Indien gewenst kan u bijkomende bepalingen laten…
Mest

NP-analyse mest

Bij de NP-analyse op mest worden de gehalten aan stikstof en fosfor bepaald. Deze gehalten worden ter referentie op het rapport vergeleken…
pixabay.com eddy-rita cows-cattles-farm-countryside

Opvolging en plaatsing peilbuizen mestkelders

Bij de Bodemkundige Dienst van België kunt u naast landbouw en milieukundig advies ook terecht voor de monitoring van grondwater ter hoogte…
Radopholus similis

Onderzoek aaltjes (nemathoden)

In de bodem kunnen heel wat aaltjes voorkomen waarvan een aantal grote opbrengstverliezen kunnen veroorzaken. Men onderscheidt vrijlevende…