Ga verder naar de inhoud

NP-analyse mest

Bij de NP-analyse op mest worden de gehalten aan stikstof en fosfor bepaald. Deze gehalten worden ter referentie op het rapport vergeleken met de gemiddelde samenstelling van het type mest (bepaald op basis van ontledingen door de BDB). Dit pakket wordt zowel gebruikt voor mest als voor mestverwerkingsproducten.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer volgens de procedures beschreven in het BAM-compendium. In geval van drijfmesten gebruikt de staalnemer daarvoor bv. een zijbuisapparaat of een steekhevel, in het geval van vaste mesten een Edelmanboor of een schop/schep. Het staal wordt koel getransporteerd naar het laboratorium.

Geanalyseerde parameters

Basispakket: Droge stof, organische stof, totale stikstof (N), fosfor (P2O5) in kg/1000 kg

Supplementen: Een veel voorkomende extra bepaling is kalium maar ook andere parameters kunnen aangevraagd worden.

Toepassing

Bemesting:

  • Kennis van de mestinhoud voor een efficiënte bemesting.

In het kader van het Mestdecreet (VLM):

  • Kennis van inhoud aan stikstof en fosfor van de geproduceerde mest indien voor het systeem ‘mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses’ is gekozen door de producent via het Mestbankloket.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 4 à 5 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

Extra informatie

Dit analysepakket is geldig in het kader van het mestdecreet (VLM), als de staalname gebeurd is door een erkend staalnemer.
Alle meststalen waarvan de resultaten gebruikt worden voor de Mestbank dienen door ons aan de Mestbank gemeld én gerapporteerd via SMIL (gehalten aan DS, N, P2O5 in kg/1000 kg). Bij de staalname wordt daarom expliciet gevraagd of het staal bedoeld is voor de Mestbank of niet.

Dit analysepakket kan natuurlijk ook uit eigen interesse (niet specifiek voor de Mestbank) gekozen worden.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Grondstaal zakje

Standaardpakket landbouwkundige waarde

Voor het beoordelen van de landbouwkundige waarde van een bodemverbeterend middel (bvm) biedt het standaardpakket bvm een overzicht van de…
Mest2

Pakketten Vlarema 6 en Vlarema 6 beperkt

In Vlarema 6 zijn de samenstellingsvoorwaarden voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel opgenomen in…
pixabay compost jokevanderleij8

Standaardpakket compost

Voor het beoordelen van de compostkwaliteit biedt het standaardpakket compost een overzicht van de droge en organische stof (DS, OS), de…