Ga verder naar de inhoud

Opvolging en plaatsing peilbuizen mestkelders

Bij de Bodemkundige Dienst van België kunt u naast landbouw en milieukundig advies ook terecht voor de monitoring van grondwater ter hoogte van uw mestkelders of mestopslag in het kader van de VLAREM. Onze dienst staat in voor zowel de opmaak van een peilputtenplan als het plaatsen en bemonsteren van peilputten. Dit gebeurt allemaal volgens vastgestelde wettelijke procedures. Nadat de resultaten van de bemonstering gekend zijn, maken we een bemonsteringsrapport op rekening houdend met de huidige wetgeving en de geldende normen.

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende pagina:

Meer Analysepakketten

pixabay cook-healthy-food-eat-vegetables TeeFarm

Wateranalyse voor Voedingsindustrie

Water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen en dat bovendien van drinkwaterkwaliteit moet…
Staalname4

N-INDEX

Via de N-INDEX wordt er een perceelsspecifiek stikstofbemestingsadvies opgesteld. De N-INDEX geeft weer hoeveel minerale stikstof er in de…
pixabay rooster-bird-chicken-head Free-Photos https://pixabay.com/photos/rooster-bird-chicken-head-1246302/

Wateranalyse Belplume

Analysepakketten in het kader van het lastenboek Belplume. Belplume omvat maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van het kippenvlees,…