Ga verder naar de inhoud

Nieuws & evenementen

Hier vindt u de laatste nieuwtjes

P H bekalken

Optimale zuurtegraad geeft hogere opbrengst, betere bodemkwaliteit en minder uitspoeling

20 september 2021

De pH of zuurtegraad heeft een belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. De zuurtegraad van de bodem ook de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem en de opneembaarheid ervan door de gewassen. Achterstallige bekalking zorgt in Vlaanderen gemiddeld voor een opbrengstderving ter waarde van €167 per hectare.

20210728 172048

Oorzaak verstopte druppelaars bij fertigatie peren

1 september 2021

Voor een optimale watergift en bijsturen van de voeding wordt er in de fruitteelt vaak gebruik gemaakt van fertigatie. Bij fertigatie worden zuur en meststoffen toegevoegd aan het aanmaakwater. In vele gevallen wordt gebruik gemaakt van boorputwater als aanmaakwater. Na verloop van tijd zien we dat bepaalde druppelaars verstoppen. Bij druppelleidingen die boven ...

Banner TUM scheiden mest

Valoriseren van dunne en dikke fractie op een melkveebedrijf

18 augustus 2021

B3W organiseerde recent een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het scheiden van mest op een melkveebedrijf. Hoe verloopt het scheidingsproces en hoe kun je de verschillende mestfracties optimaal benutten? Landbouwer Bram Maes deelde zijn ervaringen en leidde ons virtueel rond op zijn bedrijf. Lees hier de samenvatting van dit event.

plantje in aarde in de hand

Eerste platform compenseert Vlaamse boeren voor koolstofopslag

16 juli 2021

Boerenbond en de Bodemkundige Dienst gaan samenwerken met het CO2-platform Claire, het eerste Vlaamse platform waar koolstofopslag in landbouwbodems gevaloriseerd zal worden door lokale bedrijven die eigen klimaatimpact willen verminderen. “Dit is een primeur”, klinkt het bij Boerenbond.

20210708 agroloket2

Agrowaterloket voor en mét de Limburgse land- en tuinbouw!

9 juli 2021

Is het haalbaar om met water uit de Maaslandse grindplassen 2.200 ha aan groenten ondergronds te irrigeren? De Bodemkundige Dienst van België gelooft in het potentieel van een ondergronds irrigatiesysteem en maakt met de steun van het provinciale Droogte Innovatie Fonds alvast een grondige analyse.

Artikel interview water

Interview over irrigatie en water Bodemkundige Dienst van België - Plattelands TV

31 mei 2021

Tom Coussement en Pieter Janssens werken als onderzoekers binnen het thema water binnen afdeling van Onderzoek en Studies. Ze kregen de kans het onderzoeksthema water toe te lichten in de studio van Plattelands TV.

Spuitboom met slangen

Spuiwater van chemische luchtwassers

20 mei 2021

Ammoniumsulfaat - spuiwater afkomstig van zure luchtwassers bij stallen of mestverwerkingsinstallaties - is een stikstof- en zwavelhoudende meststof die in Vlaanderen is erkend als kunstmest. Het kan duurzaam ingezet worden als vervanger van minerale meststoffen.

https://pixabay.com/users/brianmontenegro-11884430/

Soja in 1000 tuinen

5 maart 2021