Ga verder naar de inhoud

Houtige bodemverbeteraars hebben positief effect op nitraatresidu

F. Vandekerchove, M. Tits, S. Palmans, S. Clercx, M. Vandermersch, R. Tallieu, J. Balis, F. Moors
13 mei 2022
Miscanthussnippers

Met koolstofrijke, houtige materialen kan je het gehalte organische stof in je bodem op peil brengen of houden. Binnen het demoproject ‘Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem’ werden verschillende koolstofrijke materialen toegediend op een aantal proefpercelen. Het toedienen van houtachtige bodemverbeteraars in het najaar en de stikstofimmobilisatie die deze met zich meebrengt, zorgde ervoor dat de groebedekkers die kort nadien werden gezaaid, beperkt werden in hun groei. De toediening van houtige bodemverbeteraars in het najaar bleek geen impact te hebben op de latere maïsopbrengst en zorgde bovendien voor lagere nitraatresidu’s in het volgende jaar.

Gerelateerde artikels

Moestuin 8april

Beginnen aan je moestuin, de eerste stap: een bodemanalyse!

8 april 2024

Goede grond is de basis van álles, dat zegt ook televisiemaker Wim Lybaert in een artikel van Radio2. Zijn eerste tip om aan de slag te gaan voor je moestuin is dan ook zorgen voor goede grond. Wil je er zeker van zijn? Dan kan je natuurlijk bij de Bodemkundige Dienst van België terecht voor een analyse!

Website pagina

Studienamiddag Bodem en Bemesting

20 maart 2024

Op donderdag 14 maart 2024 vond de Studienamiddag Bodem en Bemesting plaats. Kon je er niet bijzijn, of wil je even terugblikken op wat besproken werd? Dan kan je hier de presentaties downloaden en de publicaties bestellen.

Haal meer uit je bodemstaal

Haal meer uit je bodemstaal!

20 februari 2024

Bodemstalen, hét instrument om je grond te leren kennen. Ervaring leert immers dat niet alle percelen dezelfde karakteristieken hebben. Frequente en gerichte analyses geven je een goed zicht op de dynamiek in je bodem. Stikstofstalen en -bemestingsadviezen helpen dan weer beredeneerd te bemesten, met aandacht voor opbrengst en kwaliteit, maar ook de mogelijke impact naar milieu (nitraatresidu).