Ga verder naar de inhoud

Minister Crevits bezoekt het agroforestry-perceel van landbouwer Nico uit Bekkevoort

Fien Vandekerchove
13 april 2022
Foto bij nieuwsbericht agroforestry

Landbouwer Nico Vandervelpen plantte in het najaar van 2021 bomen aan op de weide van zijn koeien. Steeds meer landbouwers zien de voordelen in van boslandbouw, ook wel agroforestry genoemd: twintig Vlaamse landbouwers gingen er deze winter mee aan de slag. Agroforestry is het combineren van landbouwgewassen of het houden van vee met bomen en/of struiken op eenzelfde perceel. Deze innovatieve vorm van landbouw kan helpen om de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Nico Vandervelpen en Ann Distelmans runnen samen Hoeve De Peinwinning in Bekkevoort, een melkvee- en akkerbouwbedrijf waar ze ook ambachtelijk roomijs verkopen. “Via de website en enkele evenementen van het Consortium Agroforestry Vlaanderen kwam ik op het idee om te starten met boslandbouw. We zoeken voortdurend naar nieuwe technieken die een meerwaarde voor het bedrijf kunnen betekenen. Met agroforestry hopen we vooral een hogere biodiversiteit te krijgen en dat de bomen in de toekomst schaduw bieden aan de koeien in de zomer. De zomers worden steeds warmer en de koeien zullen meer hittestress ondervinden waardoor ze minder melk geven. Dankzij de schaduw zal deze dip in de melkgift kleiner zijn”, legt Nico uit.

“Agroforestry heeft vele voordelen waaronder het verbeteren van de bodem. Uit onderzoek van de Bodemkundige Dienst van België blijkt dat anno 2020 de helft van de Vlaamse landbouwpercelen een te laag organische-stofgehalte heeft”, zo vertelt Annemie Elsen van de Bodemkundige Dienst: “Bomen kunnen via bladval en hun wortels de organische stof in de bodem verhogen. Hierdoor is die bodem beter bestand tegen extreme droogte, regenval en wind. De verhoging van het aandeel organische stof in de bodem kan bovendien een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatopwarming omdat hierin CO2 uit de lucht voor een langere periode kan vastgelegd worden.”

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) steunt landbouwers om aan agroforestry te doen en bracht daarom een bezoek aan melkveehouder Nico. Samen met Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker hielp ze een handje bij het agroforestry-perceel: ze boorde een gat voor de omheining van de jonge bomen. Crevits: “Het is belangrijk dat bomen opnieuw een plaats krijgen in landbouwgebied. Daarom geven we een financiële tussenkomst van 80% voor de aanplantkosten van een agroforestry-perceel. In het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zullen we de aanplant van vanuit de VLIF-steun voor Niet-productieve Investeringen ondersteunen en voorzien we de mogelijkheid om het onderhoud te ondersteunen.”