Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 778 resultaten werd gevonden. Showing 778 items on page 76 of 78.

Project bodemonderzoek (level 1) in het paneuropees meetnet voor de bosvitaliteitsinventaris

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1993)
Onderzoeksopdracht nr. BNO/BOSBODEM/5/1993
,
Verslag
Bodem
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Project Bodemonderzoek (level I) in het Paneuropees meetnet voor de bosvitalitietsinventaris

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1994)
Rapport BDB
Bodem
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Project bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1994)
Rapport Bodemkundige Dienst van België
Bodem
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Milieu- en natuurrapport Vlaanderen

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M., Rutten J., Rombouts R.
(1994)
Wetenschappelijk rapport
Bemesting & bekalking
kunstmest
dierlijke mest
Water
waterkwaliteit

Maladies du froment

Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1995)
Gewasbescherming

Vergelijking van twee soorten N-P-K-meststoffen

Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1995)

Résultats de la campagne 1995

(1995)

Development of an indicator of Agricultural Soil Quality

Bomans E., Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1996)
Rapport 96/00/08 Bodemkundige Dienst van België

Agricultural nutrient balances for the OECD countries

Vanongeval L., Bomans E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1996)
Bodemkundige Dienst van België
,
Rapport 96/00/09
Bemesting & bekalking
kunstmest
dierlijke mest

Vermesting

Vanongeval L., Vandendriessche H., Geypens M.
(1996)
In Verbruggen A. (red.)Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 1996. Leren om te keren. Garant 1996
Bemesting & bekalking
kunstmest
dierlijke mest
Water
waterkwaliteit