Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 757 resultaten werd gevonden. Showing 757 items on page 76 of 76.

Establishment and followup of a monitoring network of farms to assess the impact of derogation on the water quality

Vandervelpen D., Van Overtveld K., Tits M., Peeters L., Elsen A., Bries J., Batelaan O., Van Orshoven G., Vanderborght J., Diels J., Vandendriessche H.
(2011)
Study carried out under the authority of the Flemish Land Agency by the Soil Service of Belgium and the Department of Earth and Environmental Science (K.U.Leuven)
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
fosfor
Bemesting & bekalking
Water
oppervlaktewater
Onderzoek
monitoring

Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater ter evaluatie van de nitraatstikstofresidu-norm

Van Overtveld K., Tits M., Van De Vreken PH., Vandervelpen D., Peeters L., Batelaan O., Van Orshoven G., Vanderborght J., Elsen A., Bries J., Vandendriessche H., Diels J.
(2011)
Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij door het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (K.U.Leuven), de Bodemkundige Dienst van België en het Agrosphere Institute, Forschungszentrum Jülich
,
eindrapport
Water
bodemwaterhuishouding
oppervlaktewater
Onderzoek
modellering

Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit - leerlingenboek bij het lessenpakket

Odeurs W., Tits M., Elsen A., Vandendriessche H.
(2011)
Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit
Bodem
organische stof
bodemkwaliteit
bodemvruchtbaarheid
bodemstructuur
erosie
verdichting
bodemleven
Bemesting & bekalking
bemesting
dierlijke mest
organische bodemverbeteraars
compost
Teelttechniek
bodembewerking
teeltrotatie en groenbedekkers
oogstresten
Onderzoek
expertsysteem

Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2016-2019)

Tits M., Elsen A., Deckers S., Bries J. en Vandendriessche H.
(2020)
Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2016-2019)
Bodem
organische stof
bodemkwaliteit
bodemvruchtbaarheid
bodemverontreiniging
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
stikstof
fosfor
kalium
magnesium
calcium
natrium
zwavel
micronutriënten
Bemesting & bekalking
bemesting
bekalking
Teelten
akkerbouw
grasland
Teelttechniek
biologische landbouw
Onderzoek
expertsysteem

Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2012-2015)

Tits M., Elsen A., Deckers S., Boon W., Bries J. en Vandendriessche H.
(2016)
Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2012-2015)
Bodem
organische stof
bodemkwaliteit
bodemvruchtbaarheid
bodemverontreiniging
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
fosfor
kalium
magnesium
calcium
natrium
micronutriënten
Bemesting & bekalking
bemesting
bekalking
Teelten
akkerbouw
grasland
Teelttechniek
biologische landbouw
Onderzoek
expertsysteem

Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België (1945-2015) + bijlage

Vandendriessche H., Tits M., Boon W., Vogels N., Bries J. en Elsen A.
(2016)
Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België (1945-2015) + bijlage
Bodem
organische stof
bodemkwaliteit
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
fosfor
kalium
magnesium
calcium
natrium
Bemesting & bekalking
bemesting
bekalking
Onderzoek
expertsysteem
monitoring

30 jaar irrigatieproeven bij de Bodemkundige Dienst van België

Vaerten J, Janssen P., Elsen A., Elsen F. en Vandendriessche H.
(2019)
30 jaar irrigatieproeven bij de Bodemkundige Dienst van België
Water
irrigatie
bodemwaterhuishouding
grondwater
oppervlaktewater
waterkwaliteit
Teelten
akkerbouw
aardappelen
tuinbouw
fruitteelt
Onderzoek
proefvelden
expertsysteem