Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 773 resultaten werd gevonden. Showing 773 items on page 77 of 78.

Addressing phosphorus related problems in farm practice

Bomans E., Fransen L., Gobin A., Mertens H., Michiels P., Vandendriessche H., Vogels N.
(2005)
Final report to the European Commission. European Commission, DG Environment
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
fosfor
Bemesting & bekalking
Teelten

Valorisatie van de capillaire nalevering in de modelmatige beregeningssturing voor intensieve openluchtteelten in functie van milieukundige en economische criteria

Elsen F., Ghesquiere U., Deproost P., Ceustermans N., Spiessens K., Pollet S., Callens D.
(2006)
Rapport onderzoek uitgevoerd door BDB, PCG, POVLT in opdracht van IWT Vlaanderen
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
Water
grondwater
Teelttechniek
biologische landbouw

Adaptatiemogelijkheden van de Vlaamse landbouw aan klimaatverandering

Gobin A., Van De Vreken PH., Van Orshoven G., Keulemans W., Geerts R., Diels J., Gulinck M., Hermy M., Raes D., Boon W., Muys B., Mathijs E.
(2008)
Klimaatpark Arenberg, SADL, Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie
Water
irrigatie
drainage
Teelten
akkerbouw
tuinbouw

Geïntegreerde verwerkingsmogelijkheden (inclusief energetische valorisatie) van bermmaaisel

Elsen F., Janssens P., Bries J., Moens W., Bomans E.
(2009)
Studie in opdracht van de OVAM
,
eindrapport
Bemesting & bekalking
organische bodemverbeteraars
maaisel

Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater ter evaluatie van de nitraatstikstofresidu-norm

Van Overtveld K., Tits M., Van De Vreken PH., Vandervelpen D., Peeters L., Batelaan O., Van Orshoven G., Vanderborght J., Elsen A., Bries J., Vandendriessche H., Diels J.
(2010)
Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij door het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (K.U.Leuven), de Bodemkundige Dienst van België en het Agrosphere Institute, Forschungszentrum Jülich.
,
Eindrapport fase 1
Water
oppervlaktewater
waterkwaliteit

GEOteelt met PrecisieLandbouw naar beter waterbeheer, Ontwikkeling van precisielandbouw op bedrijfsniveau

Kamp J., Van Der Schans D., Menting T., Janssens P.
(2011)
PPO-WUR, Agrovision, Bodemkundige Dienst van België vzw, In opdracht van ZLTO, gefinancierd door Interreg Interactief Waterbeheer (www.interactiefwaterbeheer.eu), Europees fonds voor regionale ontwikkeling
Teelten
Teelttechniek
precisielandbouw

Establishment and followup of a monitoring network of farms to assess the impact of derogation on the water quality

Vandervelpen D., Van Overtveld K., Tits M., Peeters L., Elsen A., Bries J., Batelaan O., Van Orshoven G., Vanderborght J., Diels J., Vandendriessche H.
(2011)
Study carried out under the authority of the Flemish Land Agency by the Soil Service of Belgium and the Department of Earth and Environmental Science (K.U.Leuven)
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
fosfor
Bemesting & bekalking
Water
oppervlaktewater
Onderzoek
monitoring

Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en grondwater ter evaluatie van de nitraatstikstofresidu-norm

Van Overtveld K., Tits M., Van De Vreken PH., Vandervelpen D., Peeters L., Batelaan O., Van Orshoven G., Vanderborght J., Elsen A., Bries J., Vandendriessche H., Diels J.
(2011)
Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij door het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen (K.U.Leuven), de Bodemkundige Dienst van België en het Agrosphere Institute, Forschungszentrum Jülich
,
eindrapport
Water
bodemwaterhuishouding
oppervlaktewater
Onderzoek
modellering

Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit - leerlingenboek bij het lessenpakket

Odeurs W., Tits M., Elsen A., Vandendriessche H.
(2011)
Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit
Bodem
organische stof
bodemkwaliteit
bodemvruchtbaarheid
bodemstructuur
erosie
verdichting
bodemleven
Bemesting & bekalking
bemesting
dierlijke mest
organische bodemverbeteraars
compost
Teelttechniek
bodembewerking
teeltrotatie en groenbedekkers
oogstresten
Onderzoek
expertsysteem

Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2016-2019)

Tits M., Elsen A., Deckers S., Bries J. en Vandendriessche H.
(2020)
Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2016-2019)
Bodem
organische stof
bodemkwaliteit
bodemvruchtbaarheid
bodemverontreiniging
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
stikstof
fosfor
kalium
magnesium
calcium
natrium
zwavel
micronutriënten
Bemesting & bekalking
bemesting
bekalking
Teelten
akkerbouw
grasland
Teelttechniek
biologische landbouw
Onderzoek
expertsysteem