Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 719 resultaten werd gevonden. Showing 719 items on page 1 of 72.

Droogte als stimulans voor duurzamer watergebruik

Verellen Jonas, Janssens Pieter, Vandewoestijne Elise, De Cuypere Tim, Heyman Emiel
(2021)
Boer&Tuinder
, pp.
36-38
Water
bodemwaterhuishouding

Duurzaam watergebruik: Johan Bossaerts' peren krijgen water via druppelbevloeiing

Van Bavel J.
(2021)
Boer&Tuinder
, pp.
32-33
Water
irrigatie
Teelten
fruitteelt
Teelttechniek
precisielandbouw

Eerste platform compenseert Vlaamse boeren voor koolstofopslag

Anoniem
(2021)
VILT
Bodem
organische stof
Bodemkundige Dienst van België

Welke stikstofstart nemen we in 2015?

Odeurs W., Bries J.
(2015)
Landbouwleven
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
Teelten
akkerbouw

Oorzaken van een slechte start van de maïs

Deckers S.
(2015)
Landbouwleven
Bodem
organische stof
bodemstructuur
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
fosfor
calcium
Bemesting & bekalking
bekalking
Teelten

Bemesting van tafeldruiven

Deckers S., Elsen A.
(2015)
Fruitteeltnieuws
,
3
Bodem
organische stof
bodemstructuur
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
pH
fosfor
kalium
calcium
natrium
Bemesting & bekalking
bemesting

Bodemkundige Dienst innoveert

Kempeneers L., Dieleman P.
(2015)
Boer&Tuinder
Bodemkundige Dienst van België

Irrigatiesturing speelt in op nakend vochttekort

Janssens P.
(2015)
Management & Techniek
,
8
Water
bodemwaterhuishouding
Teelten
akkerbouw

Effect van derogatie op de waterkwaliteit

Vandervelpen D., Odeurs W.
(2015)
Management&Techniek
,
9
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
Water
oppervlaktewater
Teelten
grasland
Onderzoek
monitoring

Het scannen van bodem ten behoeve van landbouw nu ook mogelijk in België

Depraetere G.
(2015)
Drietandmagazine
Teelten
Teelttechniek
precisielandbouw