Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 780 resultaten werd gevonden. Showing 780 items on page 73 of 78.

Epipre. Praktijkresultaten 1988, Perspectieven voor 1989

Vandendriessche H., Geypens M., Boon W.
(1989)
Bodemkundige Dienst van België
Teelten
akkerbouw
tarwe
Gewasbescherming

Stikstofbemesting van spruitkool op leemgrond. Onderzoek 1987

Vandendriessche H., Geypens M., Boon W., Deventer J.
(1989)
Bodemkundige Dienst van België
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
tuinbouw
Onderzoek
proefvelden

Investigation of the influence of sulphur and sulphur containing nitrogen fertilizers on the growth, development, yield and chemical composition of rapeseed on a lime soil

Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1990)
Report of the Soil Service of Belgium
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
zwavel
Bemesting & bekalking
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Stikstofbemesting op spinazie

Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1990)
Rapport van de Bodemkundige Dienst van België
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
tuinbouw
Onderzoek
proefvelden

Epipre, Praktijkresultaten 1989, perspectieven voor 1990

Vandendriessche H., De Wijngaert K., Deckers S., Geypens M., Bries J., Hendrickx
(1990)
Bodemkundige Dienst van België
Teelten
akkerbouw
tarwe
Gewasbescherming

Epipre, Praktijkresultaten 1990, perspectieven voor 1991

Vandendriessche H., De Wijngaert K., Geypens M., Bries J., Hendrickx G.
(1990)
Bodemkundige Dienst van België
Teelten
akkerbouw
tarwe
Gewasbescherming

Epipre, Bilan de la campagne Epipre 1991, perspectives pour 1991

Vandendriessche H., De Wijngaert K., Geypens M., Bries J., Daburesse Ph., Hendrickx G.
(1990)
Service Pédologique de Belgique
Teelten
akkerbouw
tarwe
Gewasbescherming

De stikstofbemesting van aardappelen in funktie van de opbrengst, de kwaliteit en het leefmilieu

Bries J., Vandendriessche H., Geypens M.
(1991)
Comité voor Toegepaste Bodemkunde Sectie Bodemkundige Dienst van België. Bodemkundige Dienst van België
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
akkerbouw
aardappelen
Onderzoek
proefvelden

Rapport de l'essai comparatif entre engrais organiques et mineraux sur gazon

Trappeniers G., Bries J., Vandendriessche H., Daburesse Ph.
(1991)
Service Pédologique de Belgique
Bemesting & bekalking
bemesting
kunstmest
organische bodemverbeteraars
Onderzoek
proefvelden

Rapport de l'essai comparatif entre differents types de chaux

Bries J., Billiau K., Vandendriessche H., Daburesse Ph.
(1992)
S.P.B.
Onderzoek
proefvelden