Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 780 resultaten werd gevonden. Showing 780 items on page 75 of 78.

GFT-compost in de akkerbouw

Bries J., Smeets E., Vandendriessche H., Geypens M.
(1993)
Teelten
akkerbouw

Modellering van de evolutie van het gehalte aan organische stof in de bodem ter ondersteuning van het teeltbeleid

Hendrickx G., Geypens M.
(1993)
I.W.O.N.L.-comité voor Onderzoek van de Organische Stof in de Bodem
,
februari 1993
Bodem
Onderzoek
modellering

Epipre: praktijkresultaten 1992 en perspectieven voor 1993

Smeets E., De Wijngaert K., Hendrickx G., Geypens M., Bries J., Vandendriessche H.
(1993)
Teelten
tarwe
Gewasbescherming

Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw

Smeets E., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1993)
Eindrapport
Bemesting & bekalking
dierlijke mest

Project Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest

Vandendriessche H., Billiau K., Geypens M.
(1993)
Bodemkundige Dienst van België
Bodem
bodemvruchtbaarheid
Teelten
bosbouw

Invloed van de bemesting en de beregening op de kwaliteit van de aardappelen (p. 115)

Vandendriessche H., Bries J., Smeets E., Elsen A., Geypens M.
(1993)
Conventie IWONL 1991-1993. Bodemkundige Dienst van België
,
eindrapport
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
kalium
Bemesting & bekalking
bemesting
Water
irrigatie
Teelten
akkerbouw
aardappelen

Minerale bemesting van de suikerbiet: bemestingsstrategie

Vanongeval L., Geypens M., Vandendriessche H., Bries J.
(1993)
Eindrapport voor Abipa
Bemesting & bekalking
bemesting
kunstmest
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Stikstofbemesting van fructosecichorei

Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1993)
Onderzoek 1992
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw

Vanongeval L., Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1993)
,
eindrapport
Bemesting & bekalking
dierlijke mest

Modellering van de evolutie van het gehalte aan organische stof in de bodem ter ondersteuning van het teeltbeleid

Hendrickx G., Geypens M.
(1994)
I.W.O.N.L.-comité voor Onderzoek van de Organische Stof in de Bodem
,
sectie 4, periode 1991-1995
Bodem
Onderzoek
modellering