Ga verder naar de inhoud

Publicaties

Jaar

tot

Thema

Type

Formaat

Een totaal van 780 resultaten werd gevonden. Showing 780 items on page 74 of 78.

Demonstratie van de bruikbaarheid van GFT-compost in de akkerbouw

Bries J., Vandendriessche H., Geypens M.
(1992)
Rapport
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Investigation of the influence of KEMIDIN on the yield and quality of potatoes on an irrigated sandy soil

Bries J., Vandendriessche H., Geypens M.
(1992)
Report of the Soil Service of Belgium
Water
irrigatie
Teelten
aardappelen

Onderzoek 91-92. Deel 1: Invloed van de bemesting en de beregening op de kwaliteit van aardappelen

Bries J., Vandendriessche H., Geypens M.
(1992)
Rapport van de BDB
,
CTB, sectie1, BDB.
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
kalium
Bemesting & bekalking
bemesting
Water
irrigatie
Teelten
akkerbouw
aardappelen

Stikstofbemesting van fructosecichorei

Bries J., Vandendriessche H., Geypens M.
(1992)
Rapport
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Onderzoek van het effect van de stikstofbemesting bij koolzaad

Vandendriessche H., Bries J., Geypens M.
(1992)
Rapport
Bodemanalyse en bemestingsadviezen
stikstof
Bemesting & bekalking
bemesting
Teelten
akkerbouw
Onderzoek
proefvelden

Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw

Vandendriessche H., Bries J., Theunis J., Billiau K., Geypens M.
(1992)
,
Eindrapport deel 1
Bemesting & bekalking
dierlijke mest

Bemestingsrichtlijnen en controlemethodiek voor de aanwending van mengmest in de landbouw

Vandendriessche H., Bries J., Theunis J., Billiau K., Geypens M.
(1992)
,
Eindrapport deel 2
Bemesting & bekalking
dierlijke mest

Epipre: Résultats de la campagne 1991, perspectives pour 1992

Vandendriessche H., De Wijngaert K., Deckers S., Geypens M., Daburesse Ph., Bries J., Kempeneers L., Smeets E., Hendrickx G.
(1992)
Service Pédologique de Belgique
Teelten
tarwe
Gewasbescherming

Epipre: Praktijkresultaten 1991 en perspectieven voor 1992

Vandendriessche H., De Wijngaert K., Geypens M., Bries J., Kempeneers L., Smeets E., Hendrickx G.
(1992)
Teelten
tarwe
Gewasbescherming

Maïs met groenbemesters in onderzaai 1990

Vandendriessche H., Geypens M., Bries J., Billiau K.
(1992)
Uitgave van de Bodemkundige Dienst van België
Teelten
akkerbouw
maïs
Teelttechniek
teeltrotatie en groenbedekkers