Ga verder naar de inhoud

Bodemkundige Dienst van België

De Bodemkundige Dienst van België vzw, opgericht in 1945, is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Onderzoek van bodem, water, gewassen, bodemverbeterende middelen, mest en meststoffen behoren tot de kerntaken. Dagelijks adviseren wij inzake bemesting, bodemgeschiktheid voor meerjarige aanplantingen zoals druivelaars of fruitbomen, geschiktheid van water voor allerlei toepassingen, enz.. Met het oog op een optimaal gebruik van het water worden dag aan dag adviezen voor irrigatiesturing aangeboden. Om uit te zoeken waar water optimaal in de bodem kan indringen worden infiltratieonderzoeken uitgevoerd. Milieukundig bodem-, water- en slibonderzoek, grondverzet, sloopopvolgingsplannen, materialen, natuurontwikkelingsstudies vormen een essentieel en groeiend onderdeel van onze activiteiten. Op deze site kan je kennis maken met onze activiteiten, onderzoeken en diensten.

Weerbericht: 26 november

Max °C 10.0 °C
Min °C 4.5 °C
Neerslag 0 mm
Wind 16 km/h

Nieuws

Voor site

Studienamiddag (sub)irrigatie

14 december 2022
Eventruimte Agropolis; Park 101, Kinrooi

Irrigatie is al decennialang belangrijk voor de productie van groenten, aardappelen en ook voedergewassen in de regio Limburg. Bij een efficiënte irrigatie wordt een irrigatiedosis afgestemd op de behoeften van de teelt en het vochthoudend vermogen van de bodem. Op dit evenement rond (sub)irrigatietechnieken toont de bodemkundige dienst jullie graag de vorderingen en resultaten van veelbelovende irrigatietechnieken.

Evenement studiedag water

Studiedag Kansen voor waterbeheer in het landbouwlandschap

6 december 2022
Auditorium Arenbergkasteel (lokaal 432-01)

Droogte en wateroverlast dwingen landbouwers en landinrichters om in te grijpen in het landbouwkundig waterbeheer. Bodemkundige Dienst van België presenteert samen met een aantal partners graag nieuwe inzichten in het peilbeheer, de irrigatietechniek en de bodemvochtretentie.

Next Land So M Webinar Agri3 website

NextLand agriculture webinar

29 november 2022

In dit webinar krijg je meer gedetailleerde informatie over de EO-diensten voor landbouw en hoe aan te sluiten bij Nextland om ter ondersteuning van je landbeheer.

Onze hulpmiddelen

BDBrekenmee

Met BDBrekenmee kan je makkelijk je bemestingsadvies op maat berekenen. BDBrekenmee bevat bemestingswaardes voor 79 soorten mest. Ga aan de…

Track and trace

De status van je doosje opvolgen? Dat kan met Track and trace!

CSLIM

CSLIM© is een webapplicatie van de BDB die toelaat om de lange-termijnevolutie van het organische-koolstofgehalte in akkerbouwpercelen te schatten.