Ga verder naar de inhoud

Bodemkundige Dienst van België

De Bodemkundige Dienst van België vzw, opgericht in 1945, is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Onderzoek van bodem, water, gewassen, bodemverbeterende middelen, mest en meststoffen behoren tot de kerntaken. Dagelijks adviseren wij inzake bemesting, bodemgeschiktheid voor meerjarige aanplantingen zoals druivelaars of fruitbomen, geschiktheid van water voor allerlei toepassingen, enz.. Met het oog op een optimaal gebruik van het water worden dag aan dag adviezen voor irrigatiesturing aangeboden. Om uit te zoeken waar water optimaal in de bodem kan indringen worden infiltratieonderzoeken uitgevoerd. Milieukundig bodem-, water- en slibonderzoek, grondverzet, sloopopvolgingsplannen, materialen, natuurontwikkelingsstudies vormen een essentieel en groeiend onderdeel van onze activiteiten. Op deze site kan je kennis maken met onze activiteiten, onderzoeken en diensten.

Weerbericht: 19 juli

Max °C 29.5 °C
Min °C 18.3 °C
Neerslag 0 mm
Wind 8 km/h

Nieuws

Mailbanner 2024 UIKC uiendag 29 augustus wide

Uitnodiging: Uiendag - 29 augustus 2024

16 juli 2024

Dit jaar organiseren we een ‘brede’ Uiendag op 29 augustus 2024. Naast alle gebruikelijke onderwerpen rondom rassen, gewasbescherming en bemesting bij zaaiuien en veel meer.

Op deze foto van 24 juli 2022, zien we het verschil tussen het gedeelte van het perceel met subirrigatie (rechtsboven) en dat zonder subirrigatie (linksonder) tijdens de zeer droge zomer van 2022.

Project in de kijker: omgekeerde drainage met gezuiverd afvalwater

27 juni 2024

Het project 'Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie' dat de Bodemkundige Dienst van België de afgelopen jaren coördineerde bereikte vorige week De Standaard. Ze bekeken het grondwaterpeil en op welke manieren we hieraan kunnen werken. Onderzoeken Tom Coussement gaf hen in kader daarvan een woordje uitleg over het project waarbij gezuiverd afvalwater werd ingezet om op enkele landbouwpercelen aan subirrigatie te doen.

Mi Ni Max website

MiNiMax - Volg op hoeveel stikstof er momenteel in de bodem zit

26 juni 2024

Binnen het project 'MiNiMax" worden ook in 2024 maandelijks 36 Vlaamse percelen opgevolgd. De actuele bodemstikstofgehaltes, de toegepaste teeltmaatregelen en bodembewerkingen, de stikstofbemesting en de weersgegevens worden in kaart gebracht en visueel voorgesteld in een vrij toegankelijk online dashboard.

Onze hulpmiddelen

BDBrekenmee

Met BDBrekenmee kan je makkelijk je bemestingsadvies op maat berekenen. BDBrekenmee bevat bemestingswaardes voor 79 soorten mest. Ga aan de…

Track and trace

De status van je doosje opvolgen? Dat kan met Track and trace!

CSLIM

CSLIM© is een webapplicatie van de BDB die toelaat om de lange-termijnevolutie van het organische-koolstofgehalte in akkerbouwpercelen te schatten.