Ga verder naar de inhoud

Bodemkundige Dienst van België

De Bodemkundige Dienst van België vzw, opgericht in 1945, is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Onderzoek van bodem, water, gewassen, bodemverbeterende middelen, mest en meststoffen behoren tot de kerntaken. Dagelijks adviseren wij inzake bemesting, bodemgeschiktheid voor meerjarige aanplantingen zoals druivelaars of fruitbomen, geschiktheid van water voor allerlei toepassingen, enz.. Met het oog op een optimaal gebruik van het water worden dag aan dag adviezen voor irrigatiesturing aangeboden. Om uit te zoeken waar water optimaal in de bodem kan indringen worden infiltratieonderzoeken uitgevoerd. Milieukundig bodem-, water- en slibonderzoek, grondverzet, sloopopvolgingsplannen, materialen, natuurontwikkelingsstudies vormen een essentieel en groeiend onderdeel van onze activiteiten. Op deze site kan je kennis maken met onze activiteiten, onderzoeken en diensten.

Weerbericht: 8 december

Max °C 4.1 °C
Min °C 2.0 °C
Neerslag 0.2 mm
Wind 13 km/h

Nieuws

TUM PP 12 12

Thematisch uitwisselingsmoment B3W - De bouwvooranalyse: welke informatie bevat ze en hoe ga ik ermee aan de slag?

12 december 2022
Wolfshaegen 5, Huldenberg

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment georganiseerd door B3W-begeleiders van Praktijkpunt Landbouw gaan we dieper in op de bouwvooranalyse, hoe die te lezen en ermee aan de slag te gaan. Walter Vanacker getuigt hoe hij dit aanpakt.

Voor site

Studienamiddag (sub)irrigatie

14 december 2022
Eventruimte Agropolis; Park 101, Kinrooi

Irrigatie is al decennialang belangrijk voor de productie van groenten, aardappelen en ook voedergewassen in de regio Limburg. Bij een efficiënte irrigatie wordt een irrigatiedosis afgestemd op de behoeften van de teelt en het vochthoudend vermogen van de bodem. Op dit evenement rond (sub)irrigatietechnieken toont de bodemkundige dienst jullie graag de vorderingen en resultaten van veelbelovende irrigatietechnieken.

18okt Inofmoment Koolstofboeren

Infonamiddag koolstofopslag

21 oktober 2022

Op dinsdag 18 oktober brachten 24 landbouwers een bezoekje aan de Bodemkundige Dienst voor een infonamiddag rond koolstofopslag. Dit gebeurde binnen het Carbon Farming-project waarvoor de Bodemkundige Dienst samenwerkt met het digitale platform Claire en Boerenbond.

Onze hulpmiddelen

BDBrekenmee

Met BDBrekenmee kan je makkelijk je bemestingsadvies op maat berekenen. BDBrekenmee bevat bemestingswaardes voor 79 soorten mest. Ga aan de…

Track and trace

De status van je doosje opvolgen? Dat kan met Track and trace!

CSLIM

CSLIM© is een webapplicatie van de BDB die toelaat om de lange-termijnevolutie van het organische-koolstofgehalte in akkerbouwpercelen te schatten.