Ga verder naar de inhoud

Bodemkundige Dienst van België

De Bodemkundige Dienst van België vzw, opgericht in 1945, is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord. Onderzoek van bodem, water, gewassen, bodemverbeterende middelen, mest en meststoffen behoren tot de kerntaken. Dagelijks adviseren wij inzake bemesting, bodemgeschiktheid voor meerjarige aanplantingen zoals druivelaars of fruitbomen, geschiktheid van water voor allerlei toepassingen, enz.. Met het oog op een optimaal gebruik van het water worden dag aan dag adviezen voor irrigatiesturing aangeboden. Om uit te zoeken waar water optimaal in de bodem kan indringen worden infiltratieonderzoeken uitgevoerd. Milieukundig bodem-, water- en slibonderzoek, grondverzet, sloopopvolgingsplannen, materialen, natuurontwikkelingsstudies vormen een essentieel en groeiend onderdeel van onze activiteiten. Op deze site kan je kennis maken met onze activiteiten, onderzoeken en diensten.

Weerbericht: 1 april

Max °C 10.1 °C
Min °C 8.0 °C
Neerslag 7.7 mm
Wind 25 km/h

Nieuws

04 05 TUM organische mest pp bdb

Thematische uitwisselingsmoment: werken met organische mest ten voordele van je bodem

5 april 2023
Baljuwhuis, Kammeersweg 2, Galmaarden

Op woensdag 5 april 2023 om 20u00 organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over organische mest dat zal doorgaan in de Heerenzaal van het Baljuwhuis (Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden).

Onze hulpmiddelen

BDBrekenmee

Met BDBrekenmee kan je makkelijk je bemestingsadvies op maat berekenen. BDBrekenmee bevat bemestingswaardes voor 79 soorten mest. Ga aan de…

Track and trace

De status van je doosje opvolgen? Dat kan met Track and trace!

CSLIM

CSLIM© is een webapplicatie van de BDB die toelaat om de lange-termijnevolutie van het organische-koolstofgehalte in akkerbouwpercelen te schatten.