Ga verder naar de inhoud

Tuindoosje

Tuinen zijn voor veel gezinnen een uitlaatklep. De kinderen spelen op het gazon, we wroeten in de moestuin of genieten van de bloemen. We beheren onze tuin meestal volgens de regels en tips die we van onze ouders hebben meegekregen, zoals jaarlijks bekalken. Maar veel van die regels zijn niet aangepast aan de realiteit. Om u een goed inzicht te geven in de bodemvruchtbaarheid van uw tuin, doen we een bodemanalyse vooraleer we je advies geven.

Wat bevat jouw doosje?

 • Een staalnamezakje
 • Een enveloppe om je staal gratis te verzenden (enkel in België van toepassing)
 • Een tuinboekje met achtergrondinformatie
  • Hoe een grondstaal nemen?
  • Het belang van een goede bodemvruchtbaarheid
  • Veel voorkomende problemen in de tuin
  • Bodemverontreiniging
€92.20 (incl. BTW)

Wat onderzoeken we?

Het standaardonderzoek omvat een analyse van de zuurtegraad, de grondsoort, het humusgehalte en de aanwezigheid van diverse voedingselementen. Indien gewenst, speuren we ook naar resten van zware metalen. We geven bekalkings- en bemestingsadvies voor gazons, siertuinen en moestuinen.

Wat kan je doen met je verslag?

Ongeveer twee weken na de ontvangst van je staal, kan je een analyseverslag verwachten. Daarin staat naast het laboresultaat ook een streefgetal vermeld. Op die manier ontdek je in één oogopslag voor welke voedingsstoffen er een tekort is en voor welke er een reserve in de bodem aanwezig is. Uiteraard vermelden we ook een eventueel onevenwicht in de verhoudingen tussen de diverse voedingsstoffen. Tot slot vermeldt het verslag een gedetailleerd en professioneel bemestingsadvies voor drie jaren.

Dat bemestingsadvies kan je omrekenen in praktijkbemesting met BDBrekenmee.

Uitleenadressen staalnameboren

Een representatief bodemstaal kan je ook met een eenvoudig tuinschopje nemen, maar desgewenst kunt u een speciale grondboor uitlenen.

Meer BDB Doosjes

Tile milieuscreening tuin

Milieudoosje tuin

€ 92.20 (incl. BTW)
Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over…
Tile compostdoosje

Compostdoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van het compostdoosje is de bewustwording over duurzaamheid en de rol die individuele…
pixabay field-agriculture-earth r1g00

Teelaarde SB250

In het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verschillende vereisten opgenomen voor teelaarde. Het analysepakket…