Ga verder naar de inhoud

Nitraatresidu (EVANIR)

Het nitraatresidu is een meting van de hoeveelheid minerale stikstof (nitraat (NO3)) die op een perceel aanwezig is op het einde van het groeiseizoen. Deze meting wordt uitgevoerd in de periode van 1 oktober tot en met 15 november over het ganse bodemprofiel van 0 tot maximum 90 cm (per laag van 30cm). Het resultaat geeft weer hoeveel reststikstof er is achtergebleven na de teelt en potentieel uitspoelbaar is naar oppervlakte- en grondwater. Deze meting wordt hoofdzakelijk door de overheid gebruikt als controle instrument op basis waarvan landbouwers maatregelen opgelegd kunnen krijgen.

Geanalyseerde parameters

Nitraat-N (omgerekend naar kg NO3/ha)

Toepassing

Uitvoerbaar op alle landbouwpercelen

Extra informatie

Nitraatresidu metingen worden voornamelijk uitgevoerd in kader van het mestdecreet, in opdracht van VLM, mestbank. De bekomen resultaten worden daarbij afgetoetst aan specifieke drempelwaarden.

Het nitraatresidu wordt beïnvloed door verschillende factoren, een schematisch overzicht van deze factoren en een aantal belangrijke landbouwkundige aanbevelingen zijn terug te vinden in volgende nota:

Begeleidende nota N-INDEX en nitraatresidu

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Staalname3

KEMA

KEMA is de basis voor het bijsturen van de bekalking en de bemesting van glastuinbouwteelten in grond en voor intensieve tuinbouwteelten…
Tile tuindoosje

Tuindoosje

€ 87.00 (incl. BTW)
Tuinen zijn voor veel gezinnen een uitlaatklep. De kinderen spelen op het gazon, we wroeten in de moestuin of genieten van de bloemen. We…
Tile milieuscreening kip

Milieudoosje kippenren

€ 87.00 (incl. BTW)
Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over…