Ga verder naar de inhoud

Drinkbaarheid water voor mens en dier

Op basis van de drinkwaterwetgeving (leidingwater) [drinkbaarheid totaalpakket] werd een pakket samengesteld van de belangrijkste parameters voor particulieren. Dit pakket omvat een bacteriologisch gedeelte en een chemisch gedeelte. Voor een volledig beeld te hebben is het noodzakelijk het totaal pakket aan te vragen. Men kan echter ook afzonderlijk het bacteriologisch pakket of chemisch pakket aanvragen. Per parameter wordt een beoordeling gegeven voor menselijk gebruik en voor dieren.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Bacteriologie: totaal kiemgetal 22°C, 37°C, colibacteriën, enterococcen, E. Coli

Chemisch: Zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC), alkaliniteit, chloride (Cl), nitraat(NO3), nitriet (NO2), ammonium (NH4), sulfaat (SO4), fluoride (F), oxideerbaarheid, fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), natrium (Na), koper (Cu), zink (Zn), ijzer (Fe), mangaan (Mn), lood (Pb) en totale hardheid (°F)

Toepassing

  • U heeft een waterput en u wilt weten of de waterkwaliteit geschikt is als drinkwater voor mens en/of dier
  • U wilt nagaan of het water gebruikt kan worden als spoelwater voor de wc/wasmachine.
  • U wilt nagaan of uw drinkwater geschikt is voor baby’s.
  • U wilt het leidingwater controleren.

Om op deze en nog andere vragen een antwoord te kunnen geven, is het noodzakelijk dat op regelmatige tijdstippen de kwaliteit van dit water gecontroleerd wordt.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 10 à 15 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte of interne kwaliteitscontroles kan de doorstroomtijd afwijken.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay irrigation-agriculture-sprinkling feraugustodesign https://pixabay.com/photos/irrigation-agriculture-sprinkling-588941/

Beregeningswater

Beregeningswater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of te fertigeren. Voor optimale resultaten, maar ook voor een…
pixabay chicken-hen-poultry-free-range Capri23auto https://pixabay.com/photos/chicken-hen-poultry-free-range-3607867/

Wateranalyse IKB kip (Nederland)

Analysepakket in het kader van het certificatieschema IKB Kip. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. IKB kip is een…
pixabay fountain-pump-water-reed Kaserei

Wateranalyse Vlarem II

Vlarem II legt op dat men voor vergunde grondwaterwinningen van meer dan 30000 m³/jaar jaarlijks een wateranalyse moet laten doen. De…