Ga verder naar de inhoud

Wateranalyse voor Voedingsindustrie

Water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen en dat bovendien van drinkwaterkwaliteit moet zijn, moet volgens het Koninklijk besluit van 14 januari 2002 voldoen aan bepaalde eisen. Deze wetgeving geldt ook voor behandeld leidingwater dat gebruikt wordt voor bovenstaande doeleinde.

Geanalyseerde parameters

Er zijn 2 analysepakketen beschikbaar:

  • Groep A (het vroegere pakket “bewaking”): beperkt pakket
    • Bacteriologie: totaal kiemgetal 22°C, colibacteriën, E. Coli
    • Chemisch: Zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC), nitraat(NO3), nitriet (NO2) en ammonium (NH4)
  • Groep B: uitgebreide pakket

Wegens de omvang van deze analyse wordt er steeds gewerkt met een offerte waarin alle parameters opgesomd worden.

Toepassing

Voor alle water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen en dat bovendien van drinkwaterkwaliteit moet zijn.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 15 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte of interne kwaliteitscontroles kan de doorstroomtijd afwijken.

BDBnet

Volg de vooruitgang van uw analyse op of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info vind je op

Meer Analysepakketten

pixabay water-service-faucet-water macco0514

Drinkbaarheid totaalpakket (professioneel gebruik)

Water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie valt onder de wetgeving van de Vlaamse Regering. Afhankelijk van de dagelijks gebruikte…
Indoor swimming pool 735309 1920

Wateranalyse Zwembad

Analysepakket in het kader van Vlarem II art 5.32.8.1.9.§1 met rapportage aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. De staalname gebeurt…
pixabay irrigation-agriculture-sprinkling feraugustodesign https://pixabay.com/photos/irrigation-agriculture-sprinkling-588941/

Beregeningswater

Beregeningswater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of te fertigeren. Voor optimale resultaten, maar ook voor een…