Ga verder naar de inhoud

Wateranalyse IKB kip (Nederland)

Analysepakket in het kader van het certificatieschema IKB Kip. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. IKB kip is een ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveevleessector om garanties te verstrekken over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Binnen dit kader moet er jaarlijks een wateranalyse gebeuren.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Microbiologisch: totaal kiemgetal 22°C en 37°C, E. Coli, schimmels en gisten

Chemisch: Zuurtegraad (pH), totale hardheid (°F), ijzer (Fe), nitriet (NO2) en mangaan (Mn)

Toepassing

Pluimveehouderij

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 5 a 10 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte of interne kwaliteitscontroles kan de doorstroomtijd afwijken.

Extra informatie

Meer informatie over het IKB kip lastenboek is beschikbaar op de pagina van IKB.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay chicken-hen-free-running-animal 9883074

Wateranalyse toelating pluimvee KB van 17 juni 2013

In het kader van de toelatingsvoorwaarden is een jaarlijks bacteriologisch en/of chemisch wateronderzoek verplicht op bedrijven met…
pixabay cook-healthy-food-eat-vegetables TeeFarm

Wateranalyse voor Voedingsindustrie

Water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen en dat bovendien van drinkwaterkwaliteit moet…
pixabay vegetables-fruits-food-ingredients dbreen

Wateranalyse GlobalG.A.P.

Analysepakket in het kader van het lastenboek GlobalG.A.P. Dit internationaal erkend lastenboek binnen de primaire productie wil de veilige…