Ga verder naar de inhoud

Wateranalyse Vlarem II

Vlarem II legt op dat men voor vergunde grondwaterwinningen van meer dan 30000 m³/jaar jaarlijks een wateranalyse moet laten doen.

De geanalyseerde parameters kunnen op vraag afgetoetst worden met de normen van drinkwater voor menselijk en dierlijk gebruik.

De staalname gebeurt door een bevoegd staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Onderstaand kunt u de algemene parameters, opgelegd in Vlarem II terugvinden. U moet steeds nagaan in uw vergunning welke parameters geanalyseerd moeten worden. Het is mogelijk dat er nog bijkomend een bacteriologisch onderzoek nodig is.

Bacteriologisch (indien nodig): totaal kiemgetal 22°C, 37°C, colibacteriën, enterococcen, E.Coli

Chemisch: alkalinitiet (tov methyloranje en tov fenolftaleïne), zuurtegraad (pH), geleidbaarheid (EC), totale hardheid (°F), sulfaat (SO4), nitriet (NO2), nitraat (NO3), chloride (Cl), fluoride (F), fosfaat (P), (bi)carbonaten ((H)CO3), hydroxiden (OH), calcium (Ca), kalium (K), natrium (Na), magnesium (Mg), ammonium (NH4), mangaan (Mn) en ijzer (Fe2+, Fe3+)

Toepassing

Grondwaterwinningen > 30000 m³/jaar

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 10 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte of interne kwaliteitscontroles kan de doorstroomtijd afwijken.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay rooster-bird-chicken-head Free-Photos https://pixabay.com/photos/rooster-bird-chicken-head-1246302/

Wateranalyse Belplume

Analysepakketten in het kader van het lastenboek Belplume. Belplume omvat maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van het kippenvlees,…
pixabay irrigation-agriculture-sprinkling feraugustodesign https://pixabay.com/photos/irrigation-agriculture-sprinkling-588941/

Beregeningswater

Beregeningswater is het water dat gebruikt wordt om te beregenen (irrigeren) of te fertigeren. Voor optimale resultaten, maar ook voor een…
pixabay cook-healthy-food-eat-vegetables TeeFarm

Wateranalyse voor Voedingsindustrie

Water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen en dat bovendien van drinkwaterkwaliteit moet…