Ga verder naar de inhoud

Pakketten Vlarema 6 en Vlarema 6 beperkt

In Vlarema 6 zijn de samenstellingsvoorwaarden voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel opgenomen in bijlage 2.3.1.A. en bijlage 2.3.1.B.

Door OVAM is echter voor sommige analyseparameters op eindproducten en inputstromen van compostering en vergisting de vrijstelling toegestaan voor bedrijven met een geldig en volwaardig keuringsattest.

Er zijn dus 2 parameterpakketten voor de Vlarema 6-wetgeving: het volledige pakket en een beperkt pakket.

Geanalyseerde parameters

Pakket Vlarema 6: zware metalen, PAK (16), minerale olie, PCB, niet-vluchtige chloorbenzenen

Pakket Vlarema 6 beperkt: zware metalen, PAK (16), minerale olie

Toepassing

In het kader van wetgeving: Vlarema 6

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 15 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay compost jokevanderleij8

Standaardpakket compost

Voor het beoordelen van de compostkwaliteit biedt het standaardpakket compost een overzicht van de droge en organische stof (DS, OS), de…
Grondstaal zakje

Standaardpakket landbouwkundige waarde

Voor het beoordelen van de landbouwkundige waarde van een bodemverbeterend middel (bvm) biedt het standaardpakket bvm een overzicht van de…
Tile compostdoosje

Compostdoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van het compostdoosje is de bewustwording over duurzaamheid en de rol die individuele…