Ga verder naar de inhoud

Pakketten Vlarema 6 en Vlarema 6 beperkt

In Vlarema 6 zijn de samenstellingsvoorwaarden voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel opgenomen in bijlage 2.3.1.A. en bijlage 2.3.1.B.

Door OVAM is echter voor sommige analyseparameters op eindproducten en inputstromen van compostering en vergisting de vrijstelling toegestaan voor bedrijven met een geldig en volwaardig keuringsattest.

Er zijn dus 2 parameterpakketten voor de Vlarema 6-wetgeving: het volledige pakket en een beperkt pakket.

Geanalyseerde parameters

Pakket Vlarema 6: zware metalen, PAK (16), minerale olie, PCB, niet-vluchtige chloorbenzenen

Pakket Vlarema 6 beperkt: zware metalen, PAK (16), minerale olie

Toepassing

In het kader van wetgeving: Vlarema 6

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 15 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Mest

NP-analyse mest

Bij de NP-analyse op mest worden de gehalten aan stikstof en fosfor bepaald. Deze gehalten worden ter referentie op het rapport vergeleken…
pixabay manure wheelbarrow sabinevanerp

Standaardanalyse mest

Bij een standaardanalyse mest, worden niet alleen de gehalten aan droge stof, organische stof, stikstof en fosfor bepaald (NP-analyse mest)…
Tile compostdoosje

Compostdoosje

€ 87.00 (incl. BTW)
De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van het compostdoosje is de bewustwording over duurzaamheid en de rol die individuele…