Ga verder naar de inhoud

Standaardanalyse mest

Bij een standaardanalyse mest, worden niet alleen de gehalten aan droge stof, organische stof, stikstof en fosfor bepaald (NP-analyse mest) maar ook het aandeel minerale stikstof en de gehalten aan kalium, natrium, magnesium en calcium. Dit pakket wordt zowel gebruikt voor mest als voor mestverwerkingsproducten.

De gehalten worden ter referentie vergeleken met de gemiddelde samenstelling van het type mest (bepaald op basis van ontledingen door de BDB). We berekenen ook de bemestingswaarde in functie van bodem en tijdstip van toediening zodat u weet hoeveel u kan besparen op minerale bemesting.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer volgens de procedures beschreven in het BAM. Het staal wordt koel getransporteerd naar het laboratorium.

Geanalyseerde parameters

Basispakket: Droge stof, organische stof, totale stikstof (N), minerale stikstof (ammonium (NH4) en nitraat (NO3), fosfor (P2O5), kalium (K2O), magnesium (MgO), calcium (CaO) en natrium (Na2O) in kg/1000 kg

Supplementen: Extra parameters zoals bv. zwavel en zware metalen kunnen aangevraagd worden.

Toepassing

Bemesting:

  • Kennis van de mestinhoud en bemestingswaarde voor een efficiënte bemesting.

In het kader van het Mestdecreet (VLM):

  • Kennis van inhoud aan stikstof en fosfor van de geproduceerde mest indien voor het systeem ‘mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses’ is gekozen door de producent in het Mestbankloket.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 5 à 6 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

Extra informatie

Dit analysepakket is geldig in het kader van het mestdecreet (VLM), als de staalname gebeurd is door een erkend staalnemer.
Alle meststalen waarvan de resultaten gebruikt worden voor de Mestbank dienen door ons aan de Mestbank gemeld én gerapporteerd via SMIL (gehalten aan DS, N, P2O5 in kg/1000 kg). Bij de staalname wordt daarom expliciet gevraagd of het staal bedoeld is voor de Mestbank of niet.

Dit analysepakket kan natuurlijk ook uit eigen interesse (niet specifiek voor de Mestbank) gekozen worden.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Mest

NP-analyse mest

Bij de NP-analyse op mest worden de gehalten aan stikstof en fosfor bepaald. Deze gehalten worden ter referentie op het rapport vergeleken…
Tile compostdoosje

Compostdoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
De belangrijkste drijfveer voor de ontwikkeling van het compostdoosje is de bewustwording over duurzaamheid en de rol die individuele…
Mest2

Pakketten Vlarema 6 en Vlarema 6 beperkt

In Vlarema 6 zijn de samenstellingsvoorwaarden voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel opgenomen in…