Ga verder naar de inhoud

Standaardgrondontleding

Bij een standaardgrondontleding wordt er een bodemstaal genomen van de bouwlaag (23 cm) of graszode (6cm). Op basis van de standaardgrondontleding wordt er een bekalking- en bemestingsadvies gegeven voor drie teelten. In het geval van doorlevende teelten zoals weiland, intensieve fruitaanplanting, wijngaarden, … geldt het advies voor drie opeenvolgende jaren.

De adviezen zijn gebaseerd op jarenlang proefveldonderzoek met verschillende gewassen op diverse bodemtypen. De standaardgrondontleding is de basis voor een optimale bodemvruchtbaarheid van het perceel en een teeltspecifieke bekalking en bemesting.

Stalen voor standaardgrondontleding kunnen in principe het ganse jaar door genomen worden. Na het toedienen van een bemesting moet er wel een maand gewacht worden om een bodemstaal te nemen en dit om interferentie met de metingen te voorkomen.

Het pakket voor de standaardgrondontleding kan worden uitgebreid met o.a. de bepaling van spoorelementen zoals boor (B) voor akkerland. Voor weiland is de bepaling van spoorelementen interessant in verband met de gezondheid en de vruchtbaarheid van de dieren bijvoorbeeld de bepaling van koper (Cu), kobalt (Co) of selenium (Se) op weiland. Daarnaast kunnen nog andere supplementen worden aangevraagd ter analyse.

Geanalyseerde parameters

Basispakketten:

 • Standaardgrondontleding: Grondsoort, zuurtegraad (pH-KCl), organische koolstofgehalte (C %), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), natrium (Na) en zwavel (S)
 • Weide S compleet: standaardgrondontleding + Cu, Co
 • Akkerbouw S compleet: standaardgrondontleding + B
 • Akkerbouw PCacl2: standaardgrondontleding + P gemeten in CaCl2 extract

Meest voorkomende supplementen:

 • Zoutconcentratie (EC)
 • Pakket 8 zware metalen( Cu, Pb, Ni, Cd, AS, Cr, Zn, Hg)
 • CEC + uitwisselbare kationen (K, Mg, Ca, Na)
 • Granulometrie 1 fractie (klei)
 • Granulometrie 3 fracties (zand, leem, klei)
 • Granulometrie 5 fracties (zand, zandleem en leem (3 fracties), klei)
 • Granulometrie 9 fracties (zand (5 fracties), zandleem en leem (3 fracties), klei)
 • Spoedanalyse

Plantbeschikbare nutriënten worden gemeten in AL-extract.

Toepassing

Basis voor bekalking- en bemestingsadvies voor alle

landbouw-, tuinbouw-, en sierteelten.

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 10 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB.

Naar gelang de variabele seizoenale drukte, interne kwaliteitscontrole of de gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

Indien supplement “spoed” aangevraagd wordt, is de doorstroomtijd 5 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB.

Extra informatie

Het eerste doel van een standaardgrondontleding is het formuleren van een oordeelkundig bekalkings- en bemestingsadvies.

Daarnaast kunnen de stalen onder bepaalde voorwaarden ook gebruikt worden binnen een wettelijk kader:

 • Randvoorwaarden GLB
 • Verlaging van de fosfaatklasse
 • Verplichte fosforstalen in kader van derogatie

BDBrekenmee

Het bemestingsadvies moet uiteraard nog worden omgezet in een praktijkbemesting. Daarom is er de BDBrekenmee om je te helpen. Reken hier uw advies om

CSLIM (simulatie organische koolstofgehalte)

Met welke acties u het organische stofgehalte op peil kan houden of verbeteren kan u simuleren met CSLIM voor de komende 30 jaar

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Tile tuindoosje

Tuindoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
Tuinen zijn voor veel gezinnen een uitlaatklep. De kinderen spelen op het gazon, we wroeten in de moestuin of genieten van de bloemen. We…
Tile milieuscreening tuin

Milieudoosje tuin

€ 92.20 (incl. BTW)
Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over…
BZ4 resized

Bomenzand SB250

In het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verschillende vereisten opgenomen voor bomenzand. Het analysepakket…