Ga verder naar de inhoud

KEMA

KEMA is de basis voor het bijsturen van de bekalking en de bemesting van glastuinbouwteelten in grond en voor intensieve tuinbouwteelten teelten in open lucht en staat voor “Kontrole en Evolutie van de Mineralen en hun Accumulatie”.

De KEMA-stalen worden genomen van de bovenste 30 cm van de serre of van het perceel. Het is een standaardgrondontleding met bijkomende bepaling van minerale stikstof en zout. De meetmethoden voor de bepaling van de minerale elementen is analoog als bij de standaardgrondontleding, maar de uitdrukking van de analyseresultaten zijn niet in mg/100 g maar in mg/liter grond. Het weergeven van de ontledingsuitslagen van de voedingselementen in mg/liter grond vergemakkelijkt de vergelijking van de resultaten van verschillende serres of percelen. Het bemestingsadvies kan gegeven worden als strooiadvies of als fertigatieadvies.

Kema-stalen kunnen genomen worden als “losse stalen” of als “contract van 5 stalen” bedoeld voor opvolging doorheen het seizoen. Indien gekozen wordt voor een KEMA-contract moeten de stalen genomen worden in de tijd in éénzelfde serre. Hierdoor kan de evolutie van de mineralen en de opstapeling van zouten opgevolgd worden.

Kema-stalen kunnen voor het planten of zaaien van de teelt genomen worden om de voorraadbemesting te bepalen of ze kunnen tijdens de teelt genomen worden als basis voor de bijbemesting.

Geanalyseerde parameters

Grondsoort, zuurtegraad (pH-KCl), organische koolstofgehalte (C %), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca) en natrium (Na), zout en minerale stikstof ( NO3-N & NH4-N)

Plantbeschikbare nutriënten worden gemeten in AL-extract.

Toepassing

Teelten onder glas:

  • tomaten, paprika, komkommer, sla, veldsla, rozen, freesia’s, chrysanten, aardbeien, ….

Teelten in open lucht:

  • diverse groenten (sla, andijvie, veldsla,…),
  • diverse sierteeltgewassen (boomkwekerij, begonia’s, potchrysanten,…),
  • diverse fruitsoorten (aardbeien (junidragers, verlate teelt, doordragers, vermeerdering, wachtbedplanten)),
  • bijbemesting van peren, bessen, frambozen,…

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 3 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naar gelang de variabele seizoenale drukte, interne kwaliteitscontrole of gekozen supplementen kan de doorstroomtijd afwijken.

Extra informatie

Het eerste doel van een KEMA staal is het formuleren van een oordeelkundig bekalkings- en bemestingsadvies.

Daarnaast kunnen de stalen onder bepaalde voorwaarden ook gebruikt worden binnen een wettelijk kader:

  • Randvoorwaarden GLB
  • Verlaging van de fosfaatklasse
  • Verplichte N-stalen met bemestingsadvies (voor groenten, aardbeien, boomkwekerij en sierteelt)

BDBrekenmee

Uw bemestingsadvies moet uiteraard nog worden omgezet in een praktijkbemesting. Daarom is er de BDBrekenmee om je te helpen. Reken hier je advies om

CSLIM (simulatie organische koolstofgehalte)

Houd je organische stof gehalte op peil of ga na welke acties u kan ondernemen om het organische koolstofgehalte te verhogen met behulp van C-slim. Simuleer hier het organische koolstofgehalte voor de komende 30 jaar

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

Tile milieuscreening kip

Milieudoosje kippenren

€ 92.20 (incl. BTW)
Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over…
Tile paardendoosje

Paardendoosje

€ 92.20 (incl. BTW)
Een gezond paard staat op een gezonde weide. Smakelijk gras evenwichtig samengesteld uit mineralen, vitaminen, vezels en een beetje…
Radopholus similis

Onderzoek aaltjes (nemathoden)

In de bodem kunnen heel wat aaltjes voorkomen waarvan een aantal grote opbrengstverliezen kunnen veroorzaken. Men onderscheidt vrijlevende…