Ga verder naar de inhoud

Onderzoek aaltjes (nemathoden)

In de bodem kunnen heel wat aaltjes voorkomen waarvan een aantal grote opbrengstverliezen kunnen veroorzaken. Men onderscheidt vrijlevende aaltjes en cystenaaltjes (bv. aardappelcystenaaltjes, bietencystenaaltjes). Afhankelijk van uw teeltplan kan u de gewenste aaltjes laten bepalen.

Geanalyseerde parameters

Voor de bepaling van aaltjes kan u kiezen uit onderstaande drie pakketten. Een combinatie van paketten is ook mogelijk.

  • Vrijlevende aaltjes: hier wordt specifiek voor de aangegeven teelt gezocht naar schadelijke aaltjes
  • Bietencystenaaltjes
  • Aardappelcystenaaltjes

Toepassing

  • Bij slechtere groei, bv. pleksgewijze groeiachterstand.
  • Wettelijk gevraagd (bv. uitvoer aardappelen)
  • Voor oogstzekerheid (bv. huurpacht voor aardappelen)
  • In tuintjes bij het aanplanten van aardappelen jaren na elkaar op dezelfde plaats.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

pixabay field-agriculture-earth r1g00

Teelaarde SB250

In het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verschillende vereisten opgenomen voor teelaarde. Het analysepakket…
Tile milieuscreening kip

Milieudoosje kippenren

€ 87.00 (incl. BTW)
Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over…
Tile milieuscreening tuin

Milieudoosje tuin

€ 87.00 (incl. BTW)
Vlaanderen geraakt meer en meer bebouwd, soms ook op plaatsen waar voordien vervuilende industrie of afvaldepots waren. Het bewustzijn over…