Ga verder naar de inhoud

Wateranalyse IKB varken (Nederland)

Analysepakket in het kader van Het certificaat IKB Varken. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. IKB varken is een ketenkwaliteitssysteem voor de hele varkenssector. Wat het drinkwater betreft moet er jaarlijks een drinkwateronderzoek uitgevoerd worden indien het drinkwater afkomstig is van een eigen bron (bv putwater). Dit onderzoek moet zowel op chemische als bacteriologische parameters worden uitgevoerd.

De staalname gebeurt door een erkend staalnemer.

Geanalyseerde parameters

Microbiologisch: E. Coli, kiemgetal 37°C, schimmels en gisten (alleen voor wateronderzoek op dierniveau (drinknippel)).

Chemisch: zuurtegraad (pH), ammonium (NH4), nitriet (NH2), nitraat (NO3), chloride (Cl), natrium (Na), ijzer (Fe), mangaan (Mn), sulfaat (SO4), totale hardheid (°D)

Toepassing

Pluimveehouderij

Doorstroomtijd

De normale doorstroomtijd is 5 a 10 werkdagen na aankomst van het staal op de BDB. Naargelang de variabele drukte of interne kwaliteitscontroles kan de doorstroomtijd afwijken.

Extra informatie

Meer informatie over het IKB varken lastenboek is beschikbaar op de pagina van IKB.

BDBnet

Volg de voortgang van uw analyse in het laboratorium of raadpleeg al uw analyseverslagen en facturen via BDBnet. Meer info op

Meer Analysepakketten

IMG 2274 rsz

Infiltraties

Infiltratieonderzoeken laten toe om te meten hoe snel water in de bodem infiltreert. Overtollig water kan ingoed doorlatende bodems…
pixabay fountain-pump-water-reed Kaserei

Wateranalyse Vlarem II

Vlarem II legt op dat men voor vergunde grondwaterwinningen van meer dan 30000 m³/jaar jaarlijks een wateranalyse moet laten doen. De…
Pixabay milk Couleur

Wateranalyse IKM

Analysepakket in het kader van IKM (=Integrale Kwaliteitszorg Melk). Dit kwaliteitssysteem waarborgt goede landbouwpraktijken op het…