Ga verder naar de inhoud

Houtige bodemverbeteraars hebben positief effect op nitraatresidu

Met koolstofrijke, houtige materialen kan je het gehalte organische stof in je bodem op peil brengen of houden. Op een aantal proefpercelen werden verschillende koolstofrijke materialen toegediend om de effecten op korte en lange termijn op te volgen. De groei van groenbedekkers die kort erna werden ingezaaid werd wat vertraagd door stikstofimmobilisatie. Maar de toediening van houtige bodemverbeteraars in het najaar bleek geen impact te hebben op de latere maïsopbrengst en zorgde bovendien voor lagere nitraatresidu's in het volgende jaar.

Auteur(s):
S. Palmans, S. Clercx, M. Vandermersch, R. Tallieu, J. Balis, F. Vandekerchove, M. Tits & F. Moors
Aantal pagina's:
3
Verschijningsdatum:
2022
Downloaden